Staitisticí

AN 10 CLÁR IS MÓ LUCHT FÉACHANA 1 EANÁIR-31 NOLLAIG 2020

GACH CAINÉAL - NÁISIÚNTA, AONAIR, COMHDHLÚITE AOIS 4+

Ord

Clár

Cainéal

Dáta

Tráth

Rátáil

000s

Sciar %

1

The Late Late Toy Show

RTÉ One

Dé hAoine

27-11-2020

21:37-00:08

38.97

1,717

77.09

2

Ráiteas ón Taoiseach Leo Varadkar

RTÉ One

Dé Máirt

17-03-2020

21:00-21:11

36.50

1,599

65.49

3

RTÉ News: Nine O'Clock

RTÉ One

Dé Máirt

17-03-2020

21:12-21:39

29.76

1,304

61.70

4

RTÉ News: Six One

RTÉ One

Dé Céadaoin

30-12-2020

18:01-18:41

24.19

1,066

72.30

5

Cluiche Ceannais Sinsir Peile na hÉireann – Baile Átha Cliath v Maigh Eo

RTÉ2

Sath

19-12-2020

17:00-18:41

19.90

877

59.56

6

The Late Late Show

RTÉ One

Dé hAoine

27-03-2020

21:52-23:29

20.00

876

59.00

7

Guinness 6 Nations: An Fhrainc v Éireann

Virgin Media One

Sath

31-10-2020

20:03-21:55

19.30

850

48.17

8

RTÉ News Special

RTÉ One

Dé hAoine

27-03-2020

20:28-21:07

18.93

829

46.89

9

Room To Improve: Dermot's Home

RTÉ One

Domh

05-01-2020

21:30-22:28

17.73

777

50.95

10

Cluiche Ceannais Sinsir Iománaíochta na hÉireann – Luimneach v Port Láirge

RTÉ2

Domh

13-12-2020

15:30-17:07

16.18

713

61.39

The Late Late Toy Show

1,717,000

Ráiteas ón Taoiseach Leo Varadkar

1,599,000

RTÉ News: Nine O'Clock

1,304,000

RTÉ News: Six One

1,066,000

Cluiche Ceannais Sinsir Peile na hÉireann – Baile Átha Cliath v Maigh Eo

877,000

The Late Late Show

876,000

Guinness 6 Nations: An Fhrainc v Éireann

850,000

RTÉ News Special

829,000

Room To Improve: Dermot's Home

777,000

Cluiche Ceannais Sinsir Iománaíochta na hÉireann – Luimneach v Port Láirge

713,000

Foinse: TAM Ireland ltd/Nielsen TAM

Aon Lá Aon Am - An eipeasóid is fearr arna rangú in ord rátála (TVR) (tugtar chun aire go mbíonn athrú faoi thrí gach bliain ar an ollréimse)

15 nóiméad íosfhad cláir

SCIAR COMHDHLÚITE NÁISIÚNTA AN CHAINÉIL

AR FEADH AN LAE MAIDIR LE DAOINE AONAIR 4+ (%)

2020 2019

RTÉ One

20.7

17.6

RTÉ One +1

1.2

1.0

RTÉ2

4.7

6.2

RTÉ2 +1

0.2

0.1

RTÉjr

0.4

0.6

TG4

1.8

1.8

Virgin Media One

11.3

11.5

BBC1

3.8

4.5

Virgin Media Two

3.4

3.9

BBC2

1.7

1.7

Virgin Media Three

1.7

1.6

Channel 4

1.6

1.4

Sky News

1.2

1.2

Sky 1

1.2

1.1

EILE

45.1

45.9

Foinse: TAM Ireland Ltd/Nielsen TAM

UAIREANTA D'ÁBHAR DE DHÉANTÚS NA hÉIREANN A CRAOLADH AR

THEILIFÍS RTÉ LE LINN BUAICTHRÁTHANNA DE RÉIR SEÁNRA

2020 2019

Drámaíocht

161

134

Nuacht, Cúrsaí Reatha agus Aimsir

606

574

Siamsaíocht

289

316

Ceol

25

31

Daoine Óga

2

2

Spórt

239

325

Oideachas

3

8

Reiligiún

17

15

Na hEalaíona

10

1

Fíorasach

568

554

Foinse: RTÉ

UAIREANTA TEILIFÍSE LE FOTHEIDIL

2020 2019

RTÉ One

5,944

6,150

RTÉ2

5,102

4,949

RTÉ ar fad

11,046

11,099

Foinse: RTÉ

NA 10 GCLÁR RAIDIÓ IS MÓ ÉISTEACHTA AR FEADH NA SEACHTAINE NÁISIÚNTA - DAOINE FÁSTA 15+

SCIAR BLOC AMA I GCÁS STÁISIÚIN TRÁCHTÁLA NÁISIÚNTA

DEIREADH FÓMHAIR 2019 - MEÁN FÓMHAIR 2020*

Ord

Clár

Stáisiún

Tráth de Lá

Laethanta na Seachtaine

Sciar na nDaoine Fásta 15+

Líon Daoine Fásta 15+ (000)

1

Morning Ireland

RTÉ Radio 1

07:00-09:00

Luan-Aoine

12%

491

2

Liveline

RTÉ Radio 1

13:45-15:00

Luan-Aoine

10%

404

3

The Marian Finucane / Brendan O'Connor Show

RTÉ Radio 1

11:00-13:00

Sath

10%

382

4

The Ryan Tubridy Show

RTÉ Radio 1

09:00-10:00

Luan-Aoine

10%

381

5

The Business

RTÉ Radio 1

10:00-11:00

Sath

10%

376

6

News at One

RTÉ Radio 1

13:00-13:45

Luan-Aoine

9%

370

7

Today with Sean O'Rourke / Sarah McInerney / Claire Byrne

RTÉ Radio 1

10:00-12:00

Luan-Aoine

9%

369

8

Playback

RTÉ Radio 1

09:00-10:00

Sath

9%

362

9

The Marian Finucane / Brendan O'Connor Show

RTÉ Radio 1

11:00-13:00

Domh

9%

352

10

Sunday with Miriam

RTÉ Radio 1

10:00-11:00

Domh

8%

318

Morning Ireland

491,000

Liveline

404,000

The Marian Finucane / Brendan O'Connor Show

382,000

The Ryan Tubridy Show

381,000

The Business

376,000

News at One

370,000

Today with Sean O'Rourke / Sarah McInerney / Claire Byrne

369,000

Playback

362,000

The Marian Finucane / Brendan O'Connor Show

352,000

Sunday with Miriam

318,000

Foinse: JNLR /Ipsos MRBI 2020/3

* Nóta: Is ar cheistneoir duine le duine atá an suirbhé JNLR/Ipsos MRBI bunaithe. Mar gheall ar shrianta COVID-19 go náisiúnta, ní rabhthas ábalta tabhairt faoin suirbhé maidir le ráithe a ceathair, 2020 Mar sin is ar an tréimhse ó Dheireadh Fómhair 2019 go Meán Fómhair 2020 atá na torthaí a thuairiscítear bunaithe.

SCIAR NÁISIÚNTA DE LUCHT ÉISTEACHTA RAIDIÓ 2020 - LÁ NA SEACHTAINE/BUAICTHRÁTH DEIREADH FÓMHAIR 2019 - MEÁN FÓMHAIR 2020*

2020

Foinse: JNLR / Ipsos MRBI 2020/3

* Nóta: Is ar cheistneoir duine le duine atá an suirbhé JNLR/Ipsos MRBI bunaithe. Mar gheall ar shrianta COVID-19 go náisiúnta, ní rabhthas ábalta tabhairt faoin suirbhé maidir le ráithe a ceathair, 2020. Mar sin is ar an tréimhse ó Dheireadh Fómhair 2019 go Meán Fómhair 2020 atá na torthaí a thuairiscítear bunaithe.

UAIREANTA RAIDIÓ DE RÉIR SEÁNRA

2020 2019

Na hEalaíona

530

528

Nuacht, Cúrsaí Reatha agus Aimsir

6,184

6,169

Spórt

1,280

1,720

Ceol

20,000

19,463

Fíorasach

1,190

1,387

Siamsaíocht

5,026

4,984

Eile

987

885

Foinse: RTÉ

Tabhair ar aird: Áirítear sa chatagóir 'Eile' Reiligiún, Daoine Óga, Oideachas agus Drámaíocht

AN LÍON LEATHANACH AR AN MEÁN A TAPAÍODH SA MHÍ AR FUD NA SEIRBHÍSÍ DIGITEACHA MILLIÚIN

2020

295.4

2019

187.1

2018

170.0

2017

150.4

Foinse: RTÉ

SCIAR A BHAINEANN LEAS AS SEIRBHÍS DHIGITEACH RTÉ SA TSEACHTAIN

Aon seirbhís dhigiteach ó RTÉ

58%

RTÉ.ie

42%

Seinnteoir RTÉ Player

33%

Seinnteoir RTÉ Radio Player

11%

Aipeanna RTÉ

11%

Foinse: RTÉ

SRUTHANNA AR AN SEINNTEOIR RTÉ PLAYER - 2020

67.5 milliún

Foinse: RTÉ

TAIBHITHE CHEOILFOIRNE RTÉ

Aoi-Choirmeacha

2

4

Ceathairéid RTÉ

0

5

Cór Fiol/CFSN RTÉ

1

6

Cóir RTÉ

2

8

CFSN RTÉ

15

68

CFC RTÉ

10

68

Móriomlán

30

159

Foinse: RTÉ

FREASTAL CHEOLFHOIRNE RTÉ

Aoi-Choirmeacha

309

1,103

Ceathairéid RTÉ

0

1,113

Cór Fiol/CFSN RTÉ

1,061

5,997

Cóir RTÉ

695

3,460

CFSN RTÉ

12,599

63,632

CFC RTÉ

12,129

117,221

Móriomlán

26,793

192,526

Foinse: RTÉ