Faoi stiúir Phroinsias thaisteal an clár seo na ceantracha Gaeltachta ar fud na tíre agus chraol cláracha bunaithe ar an ábhar seo.

Under the guidance of Proinsias this programme travelled to all the Gaeltacht regions to record Irish language material for transmission. 

Bhí An Mhuintir S'Againne ar an tsraith a ba thabhachtaí i nGaeilge ar Radió Éireann agus ina dhiaidh sin ar feadh tamaill ar RTÉ. Thaifead an clár na seanchaithe agus na scéalaithe ab fhearr as na Gaeltachtaí ar fad. B'é seo an chéad uair, dáiríribh, go raibh na canúintí go léir clúdaithe ar aon chlár amháin.

This is the most important Irish language series broadcast on Radio Éireann and later for a while on RTÉ. The programme recorded the very best seanchaithe and storytellers in all the Gaeltacht regions. It was the first time all the dialects of Irish were featured regularly on the one programme. 

Rinne Proinsias cuid mhaith den taisteal agus den láithriú, ach fosta mheall sé tuairisceoirí áitiúla le hábhar a chuir ar fáil agus fuair roinnt acu postanna le Raidió na Gaeltachta níos deireannaí.


Proinsias himself travelled a lot for the series and also was presenter and producer. He encouraged local reporters to provide material and this worked successfully and some of these reporters went on to work for Raidió na Gaeltachta.
 

Cainteoirí den scoth a bhíodh ar na cláracha i gcomparáid leis na cainteoirí a bhí sna Gaeltachtaí a bhí ag fáil bháis agus a raibh a gcuid Gaeilge meirgeach de thairbhe sin.

The series represented the very best of native speakers recorded in the dying Gaeltachtaí. Earlier recordings made by Proinsias sometimes featured interviewees, who although born native speakers, were out of practice. 

Sa mhír atá anseo tá triúr saineolaithe, Micí Sheáin Néill Ó Baoill ó Rann na Feirste i nDún na nGall, Séan Ó Conghaile ó Chois Fharraige i gConamara agus Diarmuid Ó Drisceoil ó Oileán Chléire i nGaeltacht Chorcaí ag plé sean-nósanna agus pisreoga ag fáil bháis agus an tionchar atá ag sin ar an tsochaí. Aontaíonn siad go léir go bhfuil imeacht na sean-nósanna agus na bpisreoga ag déanamh dochair don chreideamh agus a mhalairt de thuairim a bhí ag na sagairt.

In this extract Micí Sheáin Néill Ó Baoill from Ranafast in Donegal, Seán Ó Conghaile from Cois Fharraige in Connemara and Diarmuid Ó Drisceoil from Cape Clear in county Cork, are discussing the passing of old customs and superstitions and the effect this is having on society. They all agree that as the old customs and superstitions wane this is having a negative impact on religion which would be the opposite of what most of the clergy believed.