Proinsias Ó Conluain

One of RTÉ's most versatile broadcasters who documented our cultural heritage in both Irish and English

Rugadh Proinsias Ó Conluain ar an Bhinn Bhorb Co. Thír Eoghain sa bhliain 1919 agus cuireadh meánscolaíocht air i gColáiste Phádraig, Ard Mhacha, agus bhí Seán Ó Baoill ar dhuine de na hollúna a chuaigh i gcion go mór air ann. Spreag Seán suim Phronsias sa Ghaeilge agus in ár n-oidhreacht. Fuair sé post sa Ghúm (oifig foilseacháin an rialtais ) i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1940. Scríobh sé roinnt scripteanna do Radio Éireann (RTÉ ar ball) faoin ainm “Conn Ó Briain” agus léigh cainteoirí ó dhúchas ar an aer iad agus fuair sé post lán-aimseartha ann mar scríbhneoir scripte sa bhliain 1947.

Proinsias Ó Conluain was born in Benburb County Tyrone in 1919 and he attended St Patrick’s College Armagh where he was influenced by Seán Ó Baoill who inspired his interest in the Irish language and culture. He worked for an GÚM (the government’s publication office) from 1940-1947 and submitted many scripts to Radio Éireann (later RTÉ) under the name “Conn Ó Briain” which were accepted and read on air by native speakers and others. In 1947 he was offered, and accepted, a full-time job in Radio Éireann as a script-writer.

 Bhí Aonad Taistil Taifeadta díreach faighte ag Radio Éireann ag an am agus ba chéim mhór chun tosaigh don eagraíocht a bhí ann mar anois bhí lucht an raidió in ann a dhul i measc ghnáth mhuintir na hÉireann agus agallaimh a dhéanamh leo agus a gcuid ceoil a thaifead ina dtimpeallacht féin. Go luath bhí Proinsias ag obair é féin leis an Aonad Taistil agus ag craoladh cláracha bunaithe ar an ábhar a thaifead siad, go mór-mhór ó na Gaeltachtaí. Chuir sé béim ar leith ar ábhar de gach aon chineál a chruinniú ar na hoileáin agus d’aimsigh sé scoth ábhair orthu atá coinnithe i gCartlanna RTÉ i bhfoirm cláracha agus an bun ábhar a taifeadadh sa ghort.

In 1947 Radio Éireann acquired a Mobile Recording Unit which enabled the organisation, for the first time in its history, to travel the country and record the speech and music of ordinary, and well known, people in their own environment. Proinsias was soon working with the Mobile Recording Unit and presenting programmes, mainly from the Gaeltacht areas, for the station. He particularly concentrated on the islands and recorded much valuable material which is housed and maintained in RTÉ’s Archive as completed programmes along with many original field recordings.

D’aithin bainistíocht Radio Éireann go raibh Proinsias iontach cumasach mar láithreoir/léiritheoir agus cuireadh ag plé le cláracha Béarla é fosta. Láithrigh agus léirigh sé lear mór cláracha i nGaeilge agus i mBéarla maraon le cuid mhór ábhair a chruinnigh sé sa ghort. D’aimsingh  agus thaifead sé na cainteoirí ó dhúchas deireannacha i roinnt Gaeltachtaí.  Thaifead sé ag gach aon Oireachtas ón bhliain 1949 go dtí gur éirigh sé as sa bhliain 1984. Ba cheannródaí é i léiriú cláracha faisnéise i nGaeilge agus i mBéarla.

His talents were soon recognised by managers and editors and he was encouraged to become involved in English language broadcasting as well. He produced an extraordinary volume of programmes in Irish and English and captured the last native speakers of Irish in areas where the language was fast disappearing. He recorded at every Oireachtas na Gaeilge from 1949 until he retired in 1984. Proinsias was a pioneering documentary maker in Irish and English.

Scríobh sé na leabhair Scéal na Scannán (1953), An Duinníneach, i gcomhpháirt le Donncha Ó Céileachar (1958), chuir sé eagar ar an leabhar Rotha Mór an tSaoil a scríobh Seán Ó hEochaidh ó bhéal Mhicí Mhic Gabhann (1959), Seán T., beatha Sheáin T. Uí Cheallaigh, iar-Uachtarán na hÉireann (1963), agus Ár Scannáin Féin (1964).

He was the author of several books Scéal na Scannán (1953), An Duinníneach, in partnership with Donncha Ó Céileachair (1958), he edited the book Rotha Mór an tSaoil transcribed by folklore collector and scholar Dr Seán Ó hEochaidh from Donegal, Seán T., beatha Sheáin T. Uí Cheallaigh, onetime President of Ireland (1963), and Ár Scannáin Féin (1964).

I measc na ngradam a bronnadh air tá Duais Raidió Jacob in 1978, Gradam Shean-Nós Chois Life i 1998, Gradam Aitheantais na bPíobairí Uilleann i 2006 agus dochtúireacht oinigh Ollscoil Uladh sa bhliain 2005.

Proinsias Ó Conluain’s work was recognised by a Jacob’s Radio Award in 1978, Gradam Shean-Nós Chois Life in 1998, an honorary doctorate from the University of Ulster in 2005 and Gradam Aitheantais na bPíobairí Uilleann 2006.

Nuair a d’éirigh sé as RTÉ sa bhliain 1984 lean sé leis an taigde agus an foilsiú agus bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí an tréimhseacháin acadúil Dúiche Néill sa bhliain 1985. Bhronn sé lear mór leabhair nótaí, scripteanna, ábhar taighde, griangrafanna agus eile ar RTÉ bunaithe ar a chuid saothair leis an eagraíocht. D’éag sé sa bhliain 2013.

He retired from RTÉ in 1984 but continued his researches into aspects of our history and culture and he was one of the founders of the scholarly periodical Dúiche Néill – The Journal of the O Neill Historical Society in 1985. He is one of the foremost Irish language broadcasters in the history of RTÉ and he has donated hundreds of notebooks, scripts, documents, photographs which further document many aspects of his work in RTÉ to the organisation. He died in 2013.

The accompanying photograph of Proinsias Ó Conluain was taken by John Rowe in February, 1979. © RTÉ Archives 2166/018