Bríd Iarnáin (Bean Uí Mhaoláin), Inis Mór ag tabhairt sampla de chaoineadh na marbh anseo gan aon chorp i láthair.

Bríd Iarnáin (Mrs Bridget Mullen) who was a keener from Inishmore gives an example of her craft here with no corpse present.  

Tá Bríd Iarnáin, a bhí ina bean chaointe, ag tabhairt sampla de chaoineadh na marbh anseo.Ag pointe amháin deireann sí "an bhfuil do dhóthain anois agat" agus shílfeá b'fhéidir go raibh drogall uirthi an caoineadh a dhéanamh. B'fhéidir nach raibh sí ag iarraidh go sílfeadh daoine go raibh sí ag tabhairt dúshlán shagart an oileáin a bhí ag iarraidh deireadh a chuir le nósanna a bhain le tórraimh agus caoineadh. Lean an nós ar an oileán go dtí na seascaidí.  

Bríd Iarnáin (Mrs Bridget Mullen) performs an example of keening here and at one point she says in translation "Is that sufficient for you now?". She may have been reluctant in case people felt she was challenging the priest on the island who didn't favour wakes and keening.The custom continued in some form until the 1960s.