Peig reflects on how a pleasant place in summer is changed to one of the bleakest by winter storms. Treacherous seas threatening the lives of the local fishermen while worried women await their safe return to the storm-battered island.

Léiríonn Peig an chodarsnacht mhór idir an Blascaod sa tsamhradh agus na gálaí gaoithe sa gheimhreadh. Cuireann sí béim ar chruashaol na n-iascairí agus iad amuigh ina naomhóga sa drochaimsir agus an bhuairt ar na mná ag feitheamh leo ar an oileán.