Craoladh eagrán speisialta den chlár, An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra ar RTÉ Raidió na Gaeltachta le céad bliain ó tháinig an Dáil le chéile den chéad uair.  

Ar phainéal an chláir, bhí An tOllamh Emeritus Cathal Mac Suibhne Brugha ó Choláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, Aoife Whelan, Léachtóir i gColáiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, Réaltán Ní Leannáin, Scríbhneoir cónaithe in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Tom Healy, Stiúrthóir na hinstitiúide taighde Nevin, Eoin Ó Nialláin, Peadar Clancy agus An Staraí Aindrias Ó Cathasaigh.

Éamon De Valera ag comóradh 50 bliain na Dála

Le linn an chláir, pléadh fís na Dála, ceist na Gaeilge, dul chun cinn na mban agus fréamhacha na Dála i gcomhthéacs an lae inniu. Luann Aindrias go raibh ceisteanna sóisialta agus neamhspléachais fite fuaite lena chéile ag an bpointe sin.

Deir Réaltán go mothaíonn an-chuid daoine sa Tuaisceart gur fágadh ar leataobh iad ag an am sin, ach mothaíonn said an rud céanna inniu. Níl réiteach ar an scéal sa lá atá inniu ann fiú – an Bhreatimeacht, an cúlstad agus araile.

Ar cheist na Gaeilge, luadh gur reachtáladh an chéad chruinniú i nGaeilge ach nár mhair sin i bhfad agus gur beag dul chun cinn a rinne an Dáil ó thaobh cheist na Gaeilge de le céad bliain anuas.

Máirín Ní Ghadhra, láithreoir RTÉ Raidió na Gaeltachta

Maidir le mná a mhealladh i dtreo na polaitíochta, d'admhaigh an painéal go bhfuil teipthe ag an gcóras agus go bhfuil 'obair fós le déanamh' ar an bpointe sin. Luaigh Aoife go bhfuil sé 'deacair agus dúshlánach do mhná le páistí teacht go Baile Átha Cliath'. D'aontaigh Réaltán léi ag rá nach bhfuil spás ach do dhuine amháin sa teaghlach bheith ag tabhairt faoi shaol na polaitíochta.


Craoltar An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra maidin Domhnaigh ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ó 9.30-11.00.