"Each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women." - Maya Angelou

Aontacht, abhcóideacht agus beart de réir a mbriathar. Ní saoirse go saoirse na mban. 

Gach bliain ar an 8ú Márta, déantar ceiliúradh idirnáisiúnta ar éachtaí na mban ar bhonn sóisialta, eacnamaíochta, agus i dtaobh na polaitíochta agus an chultúir de. Comóradh domhanda is ea é, agus cuirtear béim faoi leith ar an gcothromaíocht inscne ach go háirithe. 

Rinneadh ceiliúradh ar Lá Idirnáisiúnta na mBan den chéad uair sa bhliain 1911 sna tíortha seo a leanas: an Ostair, an Danmhairg, an Ghearmáin agus an Eilbhéis. Sa bhliain 1975, tugadh aitheantas do Lá Idirnáisiúnta na mBan sna Náisiúin Aontaithe. I Mí na Nollag 1977, d'iarr an comhthionól ginearálta ar gach ballstát ceiliúradh a dhéanamh ar cearta na mban agus an síochán idirnáisiúnta ar lá ar leith den bhliain. Comóradh an chéid ba ea Lá Idirnáisiúnta na mBan i 2011, agus is é Barack Obama a bhaistigh Mí an Mhárta mar mhí stairiúil na mban 'Women's History Month' ar mhaithe le haitheantas a thabhairt d'éachtaí iontacha na mban 'extraordinary accomplishments of women' ó thaobh stair Stáit Aontaithe Mheiriceá. 

Is é corcra an dath a úsáidtear chun léiriú a dhéanamh ar an lá úd, toisc go bhfeidhmíonn an dath mar shiombail do mhná go hidirnáisiúnta. Seo a leanas samplaí de na téamaí a úsáideadh thar na blianta agus an comóradh agus na feachtais a bhaineann leis, ag dul ó neart go neart bliain i ndiaidh bliana: #PressforProgress #BeBoldforChange #PledgeforParity #MakeitHappen #TheGenderAgenda

Beannachtaí Lá Idirnáisiúnta na mBan oraibh go léir!