Deir Pobal Shíomóin na Gaillimhe gur cúis mhór imní dóibh an méadú gasta atá tagtha ar an líon daoine atá i lóistín éigeandála i réigiún an iarthair faoi láthair. Sheol an carthanas feachtas dar teideal "An Turas Abhaile" inniu.

Léiríonn na figiúirí go bhfuil an líon daoine atá gan dídean ag méadú ocht n-oiread níos gasta i gContaetha na Gaillimhe, Mhaigh Eo agus Ros Comáin ná mar atá sa chuid eile den Stát. 

Tá 556 duine i lóistín éigeandála san iarthar faoi láthair, de réir na bhfigiúirí is déanaí a cuireadh ar fáil i mí an Mhárta. Is páistí iad 201 díobh. 

Dúirt príomhfheidhmeannach Phobal Shíomóin na Gaillimhe Karen Golden nach bhfuil dóthain tithe á dtógáil le freastal ar an éileamh ar lóistín agus gurb é sin agus an costas ard cíosa is cúis leis an méadú ar an líon daoine i lóistín éigeandála.

"Tá méadú 12% le feiceáil ar chíos i gContaetha na Gaillimhe, Mhaigh Eo agus Ros Comáin," a dúirt Karen Golden, "ainneoin nach bhfuil ach ceantar amháin - cathair na Gaillimhe - aitheanta mar Chrios Brú Cíosa, áit a bhfuil cosc ar arduithe cíosa níos mó ná 4%.

Tógadh 24 aonad nua tithíochta i gcathair na Gaillimhe in 2018 agus 76 aonad sa chontae. 96 aonad an sprioc a leag an Chomhairle Cathrach síos ina plean gnímh don bhliain 2018. 

I mbliana, den chéad uair, cuirfear dhá lárionad teaghlaigh ar fáil mar lóistín éigeandála i nGaillimh.

Is go drogallach atá Pobal Shíomóin na Gaillimhe ag glacadh leis na hionaid seo mar mhalairt ar sheomraí óstáin agus tithe aíochta.

Dúirt Karen Golden go n-aontaíonn sí leis an méid a dúirt Ombudsman na Leanaí Niall Muldoon an tseachtain seo caite agus é ag iarraidh go ndéanfaí measúnú neamhspleách ar na lárionaid teaghlaigh. Léirigh tuarascáil a d’fhoilsigh an tOmbudsman go mbíonn náire agus fearg ar pháistí as a bheith ina gcónaí sa chinéal seo lóistín éigeandála.

Tá 900 páiste ag cur futhú i 26 lárionad teaghlaigh ar fud an Stáit, a bhformhór mór i mBaile Átha Cliath. 

Dúirt Karen Golden go bhfuil an chontúirt ann go mbeidh tionchar an-diúltach ag lárionaid teaghlaigh ar leanaí a chaithfeas seal rófhada iontu. Dúirt sí gur soláthar breise de thithíocht mheasctha an réiteach atá ar an ghéarchéim, mar a thug sí ar an easpa lóistín.

Tá an eagraíocht ag iarraidh ar an phobal fadhb na ndaoine gan dídean a phlé le hiarrthóirí sna toghcháin áitiúla an mhí seo chugainn.

Dúirt Karen Golden go bhfuil sé "tábhachtach go dtuigfeadh polaiteoirí an phráinn atá le soláthar breise tithíochta a chur ar fáil má tá muid i ndairíre faoi fháinne fí an bhochtanais a bhriseadh."