Tá Ombudsman na Leanaí ag iarraidh go ndéanfaí athbhreithnú neamhspleách ar na lárionaid teaghlaigh ina gcuirtear lóistín éigeandála ar fáil do dhaoine atá gan dídean.

I dtuarascáil atá foilsithe ag an Ombudsman an Dr Niall Muldoon, léiríonn páistí agus tuismitheoirí an-mhíshásamh leis na socruithe lóistín atá ar fáil dóibh.

Deir roinnt páistí sna hionaid seo go bhfuil náire agus fearg orthu faoin áit chónaithe atá acu, go gceapann siad gur orthusan atá an milleán, agus go gcuireann an torann agus an easpa spáis agus príobháideachais isteach orthu. 

Deir na tuismitheoirí go bhfuil an-imní orthu go rachaidh na droch-chúinsí cónaithe atá acu i gcion ar mheabhairshláinte na leanaí i bhfad na haimsire. 

Tá 26 ionad teaghlaigh den sórt seo sa tír - an chuid is mó díobh i mBaile Átha Cliath - agus tá suas le 900 páiste ina gcónaí iontu. 

Deir an tOmbudsman go bhfuil an Rialtas ag caitheamh os cionn €100 milliún ar na hionaid seo ach nár bunaíodh an scéim ar bhonn trialach i dtosach mar ba chóir, agus nach ndearnadh athbhreithniú riamh uirthi.

Ar an láimh eile de, deir Pat Doyle ó Iontaobhas Peter McVerry go bhfuil na lárionaid teaghlaigh níos fearr ná na cúinsí maireachtála in óstáin. Deir sé go bhfuil roinnt páistí ag cruthú go maith sna hionaid seo agus nach bhfuil de rogha ann ach iad go dtí go gcuirfear tuilleadh tithíochta ar fáil. 

Dar leis freisin go bhfuil tuarascáil an Ombudsman bunaithe ar líon teoranta samplaí. 

Tá deich lárionad teaghlaigh ag Iontaobhas Peter McVerry ach ní áirítear aon cheann acu sa tuarascáil.