Tá Conradh na Gaeilge ag iarraidh ar an Aire Stáit Gaeltachta Seán Kyne imscrúdú a thosú faoi chinneadh an chomhlachta HID Global a n-ionad ar an Tulach i nGaeltacht Chonamara a aistriú go cathair na Gaillimhe. 

Tuairiscíodh anseo inné go bhfuil an comhlacht le haistriú go Gaillimh as seo go ceann ocht mí dhéag.

Is cliantchomhlacht de chuid Údarás na Gaeltachta é HID Global agus tá tacaíocht beagnach €2 milliún tugtha ag an Údarás dóibh ó lonnaigh siad i gConamara.

Cé go bhfuil sé ráite ag an Údarás Forbartha Tionscail nach raibh aon bhaint acusan leis an gcinneadh an t-ionad a aistriú, tá Conradh na Gaeilge ag iarraidh ar an Rialtas a fhiosrú an raibh baint ag áisíneacht fostaíochta Stáit eile leis an scéal.

"Ní mór a fhiosrú freisin cén stádas atá leis an infheistíocht atá déanta go dtí seo ag Údarás na Gaeltachta agus an féidir aon chuid den infheistíocht a fháil ar ais

Tá Conradh na Gaeilge ag iarraidh ar Roinn na Gaeltachta agus Údarás na Gaeltachta bualadh láithreach le pobal na háite agus tús a chur le próiseas chun gnólachtaí eile a mhealladh chomh fada leis an gceantar agus chun poist eile a chruthú. Mura dtarlaíonn amhlaidh cuirfear arís eile leis an mbánú tuaithe atá ag tarlú sa Ghaeltacht."

Pléadh an scéal sa Dáil inniu. Dúirt an Teachta Dála Neamhspleách Catherine Connolly go raibh an chosúlacht ar an scéal go raibh áisíneachtaí Stáit ag obair as lámha a chéile chun an comhlacht a mhealladh amach as an nGaeltacht.

Catherine Connolly TD

Agus é á freagairt, dúirt Seán Kyne gur drochscéala a bhí ann ach, ina dhiaidh sin féin, go raibh na poist ag fanacht i nGaillimh agus nach raibh poist á gcailleadh.

Dúirt go mbeadh sé in ann labhairt ar an gceist nuair a bheas ráiteas a bheith eisithe ag HID Global agus Údarás na Gaeltachta amárach.