By Ailbhe Conneely, Olena Mishagli, Ievgeniia Braga

More than 20,000 people from Ukraine have arrived in Ireland since 25 February.

Many refugees have questions about how to access jobs, health benefits, transport and about how to travel to the EU and/or visit Ukraine with a letter of Temporary Protection.

RTÉ's Social Affairs Correspondent Ailbhe Conneely has worked with Ukrainian journalists Olena Mishagli and Ievgeniia Braga to provide some answers.

Більш ніж 20000 українців прибули до Ірландії з 25 лютого. У біженців, що знаходяться тут згідно з Директивою про тимчасовий захист є багато запитань. Як влаштуватися на роботу, як отримати медичну допомогу та влаштувати дитину до школи? Чи безкоштовний в Ірландії транспорт та чи можна відвідувати Україну, якщо отримав лист про тимчасовий захист?

Кореспондент відділу соціальних справ RTÉ Алва Коннілі разом із українськими журналістами Оленою Мішаглі та Євгенією Брагою шукали відповіді на запитання.


Work

What steps do I take if I get a job?

If a person who has arrived from Ukraine and is in receipt of financial assistance takes up employment - casual, part-time or full-time - they must inform the Department of Social Protection. They can call into their local Intreo or branch office or contact the department by telephone at 0818 405060. Phone lines are open Monday to Friday, 9am-5pm.

The department operates a range of income support schemes, including in-work supports, and a person who has taken up employment may qualify for payment under some of these schemes, eg: Working Family Payment, or Jobseeker's Allowance where a person is employed for less than a full week.

Depending on the nature of the employment and the income received, officials will identify the most appropriate payment relevant to a person's circumstances and will assist them in applying for those payments. They will continue to receive financial support until a final determination has been made on the new payment.

The income support payments which have been provided by the department (apart from Child Benefit) are means tested payments which are required to take account of a person's income, and a person is obliged to inform the department of any income which they have so that it can be taken into account. Understandably, the reality is that individuals fleeing Ukraine have arrived with few possessions and no ready access to income or assets.

The department has a Benefit of Work estimator available on its online portal MyWelfare.ie. This provides information to welfare recipients of how starting work or increasing hours of work can affect their payment. The estimator is available at this link: Benefit of Work Estimator for Jobseekers and One Parent Families (mywelfare.ie)

Що робити, якщо ви знайшли роботу в Ірнландії?

Якщо особа, яка прибула з України та отримує матеріальну допомогу, влаштовується на роботу – тимчасову, з повною зайнятістю чи неповною, вона повинна повідомити про це управління соціального захисту населення. Вони можуть зателефонувати до свого відділення офісу Intreo або зв’язатися з Департаментом за телефоном 0818 625625 (телефонні лінії відкриті з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00).

Департамент використовує низку схем підтримки доходу, включаючи допомогу на роботі, і особа, яка влаштувалася на роботу, може мати право на отримання виплати за деякими з цих схем. Наприклад, виплата для робочої сім’ї, або допомога в пошуках роботи, якщо людина працює менше, ніж повний робочий тиждень.

Залежно від характеру роботи та отриманого доходу чиновники визначать найбільш відповідну соціальну виплату, що відповідає обставинам особи, і допоможуть їй подати заявку на ці виплати. Вони продовжуватимуть отримувати фінансову підтримку, доки не буде прийнято остаточне рішення щодо нового платежу.

Виплати на підтримку доходів, надані Департаментом (окрім допомоги на дитину), є виплатами, які необхідні для обліку доходів особи, і особа зобов’язана повідомити Департамент про будь-які доходи, які вона має, щоб це можна було брати до уваги. Зрозуміло, що реальність така, що особи, які тікають з України, прибули з невеликою кількістю майна та без доступу до доходів чи активів.

Департамент має оцінювач пільг по роботі, доступний на своєму онлайн-порталі MyWelfare.ie. Це надає інформацію одержувачам соціальної допомоги про те, як влаштування на роботу та збільшення робочого часу може вплинути на їхню оплату. Оцінювач доступний за цим посиланням: Оцінка вигод від роботи для тих, хто шукає роботу та неповних сімей (mywelfare.ie)


Transport

Is public transport free for refugees?

Free travel is being provided for newly arriving Ukrainian refugees on any Public Service Obligation (PSO) or Local Link public transport service from port of entry to their end destination.

This is being applied across all PSO contracted services, including commercial bus services included in emergency PSO contracts, and those services that are part of the emergency commercial bus operator grant scheme. Some commercial bus operators have also kindly offered this service. The situation is being monitored on an ongoing basis.

The department says the issue of providing additional public transport services to support Ukrainian nationals is being considered. Additional funding would be required to support any increase in services. It says this situation is evolving daily, and the Department of Transport is working with other relevant departments and agencies to establish the transport needs and how these might be met.

Is my driver's licence recognised under the Temporary Protection Directive?

The current position has been updated on the Citizens Information website to provide a clearer description of driving licences in Ireland.

The department is examining a number of legal options to recognise driving licences of Ukrainians here in Ireland under the Temporary Protection Directive. Minister of State Hildegarde Naughton wrote to Transport Commissioner Adina Valean last week and had a "very constructive" meeting with her regarding an EU approach to driving licences.

Чи безкоштовний громадський транспорт для біженців?

Новоприбулим українським біженцям надається безкоштовний проїзд на будь-якому громадському транспорті від порту в’їзду до кінцевого пункту призначення.

Деякі комерційні автобусні оператори також люб’язно запропонували цю послугу. Ситуація постійно контролюється.

У департаменті кажуть, що розглядається питання надання додаткових послуг громадського транспорту для підтримки громадян України. Для підтримки будь-якого збільшення послуг буде потрібно додаткове фінансування. Ця ситуація щодня розвивається, і Департамент транспорту співпрацює з іншими відповідними департаментами та агенціями, щоб визначити транспортні потреби та спосіб їх задоволення.

Чи визнаються мої водійські права відповідно до Директиви про тимчасовий захист?

Ви можете їздити в Ірландії з українськими правами до 12 місяців, лише якщо ви відвідуєте Ірландію як гість. Якщо у вас є дозвіл на перебування в Ірландії, включаючи дозвіл згідно з Директивою про тимчасовий захист, ви повинні подати заявку на отримання ірландських водійських прав. Ви не можете обміняти українську ліцензію на ірландську.

Департамент розглядає низку правових варіантів визнання водійських прав українців тут, в Ірландії, відповідно до Директиви про тимчасовий захист. Минулого тижня державний міністр Нотон написала комісару Валеан і вчора провела з нею дуже конструктивну зустріч щодо підходу ЄС до водійських прав.


Travel

Is a Letter of Temporary Protection possible to use when travelling to the EU and/or Ukraine?

In recognition of the difficulties facing people fleeing Ukraine and in order to facilitate travel, flexibility is being shown to people who do not have a current passport.

The following documents are being accepted for travel to Ireland from people who do not have current passports:

o National ID Card

o Birth Certificate

o Internal Passport

o Expired documents may also be accepted for travel

It is important to note that the Temporary Permission letter given to those who have arrived in Ireland from Ukraine is not a travel document.

Anyone intending to travel outside of Ireland is advised to check the rules applying, in terms of required travel documents and permissions, for the country to which they are travelling.

Чи можлива поїздка до країн ЄС та/або відвідування України, якщо ви оформили документи на тимчасовий захист (особливо без закордонного паспорта, маючи лише внутрішні документи)?

Ми йдемо на зустріч українцям, визнаючи труднощі, з якими стикаються люди, які тікають з України і не мають усіх документів з собою,

Для поїздки українцям в Ірландію достатньо мати наступні документи:

o Національна посвідчення особи

o Свідоцтво про народження

o внутрішній паспорт

o Прострочені документи також можуть бути прийняті для подорожі

Важливо зазначити, що лист тимчасового дозволу, який надається тим, хто прибув до Ірландії з України, не є проїзним документом.

Усім, хто має намір виїхати за межі Ірландії, радимо ознайомитися з правилами, що стосуються необхідних проїзних документів та дозволів для країни, до якої вони подорожують.


Health

How do I access medicine?

Ukrainian refugees automatically qualify for a medical card. The HSE Ukrainian webpage (Healthcare services for Ukrainian nationals in Ireland - HSE.ie) is available in both Ukrainian and Russian.

It is recognised that whilst awaiting their medical card, some individuals may need access to prescription medicines.

The HSE has put in place a means to enable reimbursement to pharmacies for such medicines dispensed.

Чи може українець отримувати медичну допомогу:

Українські біженці, зо знаходяться в Ірландії за схемою Тимчасового захисту мають право на отримання медичної карти. Всю інформацію можна знайти за посиланням, вона є української та російською мовами Healthcare services for Ukrainian nationals in Ireland - HSE.ie

Визнається, що, очікуючи на медичну картку, деяким особам може знадобитися доступ до ліків за рецептом.HSE запровадив засоби, які дозволяють відшкодовувати кошти аптекам за такі відпущені ліки.

Чи можуть українці подати на медчну схему довгострокової хвороби.

Can I apply for the Long-Term Illness scheme (LTI scheme)?

There are 16 illnesses covered by the Long-Term Illness scheme.

These conditions are acute leukaemia; mental handicap; cerebral palsy; mental illness (in a person under 16); cystic fibrosis; multiple sclerosis; diabetes insipidus; muscular dystrophies; diabetes mellitus; parkinsonism; epilepsy; phenylketonuria; haemophilia; spina bifida; hydrocephalus; and conditions arising from the use of Thalidomide.

The Health Service Executive has statutory responsibility for the administration of the community drug schemes, including the LTI scheme.

Under the LTI scheme, patients receive drugs, medicines, and medical and surgical appliances related to the treatment of their illness, free of charge.

Ukrainian refugees coming to Ireland who have one of these conditions may be eligible for this scheme.

Normally, to qualify, a person must be 'ordinarily resident' in the Republic of Ireland, which means that they are living here and intend to live here for at least one year.

However, the HSE is anticipating applications for the LTI and will take into account the refugee status of relevant applicants who need a PPS number to apply.

Further information on how to apply for the LTI scheme can be found here.

Існує 16 захворювань, які охоплюються схемою довгострокової хвороби. Long-Term Illness (LTI)

Ці стани – гостра лейкемія; розумова недостатність; церебральний параліч; психічне захворювання (у особи до 16 років); кістозний фіброз (муковістцедоз); розсіяний склероз; нецукровий діабет; м'язові дистрофії; цукровий діабет; паркінсонізм; епілепсія; фенілкетонурія; гемофілія; розщеплення хребта; гідроцефалія; та стани, що виникають внаслідок застосування талідоміду.

За схемою LTI пацієнти безкоштовно отримують ліки, медичні та хірургічні прилади, пов’язані з лікуванням захворювання.

Українські біженці, які приїжджають до Ірландії, за схемою Тимчасового Захисту, що мають ці хвороби можуть мати право на участь у цій програмі.

Подати заявку можна на сайті https://www2.hse.ie/services/long-term-illness-scheme/apply-for-a-long-term-illness-scheme-card.html