na Gardaí i mbun cuardaigh i gceantar Shliabh Bladhma do chorp Fiona Pender atá ar iarraidh ó 1996.

Chonacthas go deireanach í ag a teach cónaithe i dTulach Mhór i mí Lúnasa 1996.

Thángthas ar chros a raibh ainm Fiona Pender uirthi sa cheantar céanna i mbliana.

Ionsaíodh cúigear ban ar fad le breis agus bliain anuas i gceantar Bhaile Átha Luain. Tharla an t-ionsaí is deireanaí ag an deireadh seachtaine.

Deir na Gardaí go bhfuil cosúlacht idir na hionsaithe ar fad a tharlaíonn in aice leis an stáisiún traenach.

triúr á gceistiú ag na Gardaí faoi dhúnmharú Marie Kilmartin a dtángthas ar a corp i bportach ar an teorainn idir Contae Laoise agus Contae Uíbh Fhailí i Meitheamh na bliana 1994.

Tá fear á cheistiú i bPort Laoise agus tá fear agus bean á gceistiú i dTulach Mhór.

tús curtha le fiosrúchán neamhspleách féachaint ar cheart an fiosrúchán poiblí maidir le dóiteán an Stardust a athoscailt.

Maraíodh ocht nduine agus dhá scór sa dóiteán in Ard Aighin i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath i mí Feabhra 1981.

Bh i cruinniú ag an Aire Gnóthaí Eachtracha, Micheál Martin le hUachtarán na Palaistíne, Mahmoud Abbas i dTeach Uíbh Eachach i mBaile Átha Cliath inniu.

Dúirt an tAire tar éis an chruinnithe go leanfadh an rialtas ag tacú leis an bpróiseas síochána sa mheánoirthear.