D'fhreastail na céadta ón ngnáthphobal agus maithe móra na tíre ar an Aifreann éagnairce in ómós an iar-Uachtaráin, Pádraig Ó hIrghile, sa Leas-Ard-Eaglais i mBaile Átha Cliath.

Ina sheanmóir, dúirt nia leis - an tAthair Des Hillery - gur fear cothrom cineálta a bhí ann.

Léigh an Taoiseach agus an tUachtarán Máire Mhic Giolla Íosa ag an Aifreann freisin.

Cuirfear Pádraig Ó hIrighile i Reilig Naomh Fionntain i dtuaisceart na cathrach tráthnóna.

 

Dúirt an OECD gur chóir srian a choinneáil ar arduithe pá féachaint le cúrsaí iomaíochta in eacnamaíocht na tíre a fheabhsú agus bonn níos láidre a chur faoin earnáil easpórtála.

Mhol an eagraíocht freisin go gcuirfí deireadh leis an bhfaoiseamh cánach ar ús morgáiste agus go dtabharfaí isteach cáin nua ar mhaoin.

Dar leis an OECD go bhfuil an córas cánach tithíochta sa tír seo ar an gceann is scaoilte i measc thíortha tionsclaíocha an domhain.

Dúirt an eagraíocht chomh maith nach bhféadfaí leanacht de scéim an phinsin Stáit san fhadtéarma agus gur chóir aois an phinsin a ardú.

 

Tá comhlacht cógaisíochta sa Bhreatain lena mbunáit chánach a aistriú chun na tíre seo ar mhaithe lena gcostas a laghdú.

12.5% atá sa ráta corparáideach le hais 28% sa Bhreatain. Fanfaidh ceannáras an chomhlachta - Shire plc - i Sasana; bunófar comhlacht sealúchais ar Oileán Gheirsí agus íocfaidh siad a gcuid cánach in Éirinn.

 

Tá luach 167,000 euro de chócaon faighte ag na Gardaí i gceantar Chora Chaitlín i gContae an Chláir.

Fuarthas na drugaí ar thalamh bán i gCarraig Óráin agus i gCnoc an tSagairt aréir.

Níl aon duine gafa ag na Gardaí fós.