Mothúcháin 

Mhúin Múinteoir Clíona amhrán fíor-ghreannmhar dúinn inniu darbh ainm Bean Pháidín. Is é ábhar an amhráin seo an mothúchán éad. Is duine éadmhar í an t-amhránaí. 

Tá an duine seo i ngrá le Páidín agus ba bhreá lei a bheith leis. 

Cuireann Bean Pháidín éad an domhain uirthi. Go minic, pléann amhráin mothúcháin éagsúla a mhothaíonn gach duine ó am go ham.

Mothúcháin 

Féach ar na pictiúir san íoslódáil. 

Scríobh síos cén mothúchán atá le brath ag an duine i ngach pictiúr agus bhi na fregraí anseo freisin...

Éad - do thaithí féin

Déan cuir síos faoi uair amháin i do shaol nuair a bhí éad ort!

Cad a tharla?____________________________________________

Cad a chuir éad ort?______________________________________

An dtaitníonn an mothuchán seo leat?_______________________

Cleachtadh a dhéanann máistreacht

"Practise makes perfect"

Seo iad na liricí go léir den amhrán Bean Pháidín.

Bain triail é a chanadh arís agus i ndiaidh sin, cas an leathanach agus bain triail as uair amháin eile - GAN na liricíi an t-am seo!

Chomh maith leis sin, tarraing pictiúr in aice le gach véarsa, chun a thaispeáint cad atá ag tarlú sa véarsa sin.