"Cabhraím le daoine bogadh agus codladh".

Deir comhairleoir Treasa Spragg nach gá don té cúpla uair cruinn a chaitheamh san ionad aclaíochta chun a bheith sláintiúil ach gurb é an rud is prainní ná go mbímid ag bogadh le linn an lae, más siúlóid nó rang damhsa Zumba atá ann. Ní gá a rá go gcuireann aclaíocht rialta le sláinte intinne, léiríonn Treasa go bhfuil sé tábhachtach don meon agus chomh maith le sin tá sé tábhachtach go mbeadh spraoi i gcéist ionas go leanfaidh muid leis an bogadh. 

Ag labhairt faoi damhsa Zumba, deir Treasa go bhfuil sé chomh difriúil ón rince Gaelach, áfach tugtar deis don té píosa craic a bheith acu agus iad i mbun aclaíochta agus ag fáil blaiseadh do chultúir éagsúla leis an gceoil atá le cloisteáil ann. 

"Nuair a théann tú go dtí rang Zumba, cloiseann tú ceol ó mhórthimpeall an domhain agus fiú amháin sin, tosnaíonn sé ag oscailt de chuid cloigeann agus bíonn níos mó saghas fáilte ort ar dhaoine eile agus tíortha eile." 

Ag plé maidir le cúrsaí codlata, molann Treasa aipeanna meditation chun cabhrú le do chuid chodladh, go háirithe aip atá saor in aisce 'Insight Timer'.  Leis na céadta stíl ceoil agus guth le fáil san aip, is cinnte go dtaitnóidh sé leat agus go gcabhróidh sé leat chodladh níos fearr a bhaint amach, dár le Treasa. 

Is é 'Head Space' aip eile a luann Treasa. Aip atá óiríunach do dhaoine nach dtaitníonn leo b'fhéidir leis an saghas ceol 'traditisiúnta' a bhaineann le meditation.  

Is minic a cuireann strús agus bagairt an tsaoil isteach ar chodladh, rud a molann an comhairleoir chun dul in aghaidh leis an fhadhb seo ná "Braindump" a dhéanamh. Ionas gur féidir fáil réidh le smaointe a chuireann isteach ar do chuid chodlata molann Treasa, peann agus cóipleabhar a bheith agat in aice na leapa agus aon smaoinemah a tagann i do chloigeann a scríobh síos. Sa chaoi seo tá tú ag togáil an smaoineamh ó do chloigeann agus á chur ar phaipéir beidh tú in ann bogadh ar aghaidh agus dearmad a dhéanamh ar an rud go dtí níos deanaí nó an maidin dár gcionn. Cleachtadh atá fíor-shimplí ach fíor éifeachtach atá ann.  

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar https://www.letusrevolt.com agus @letusrevolt ar Twitter. 

Craoltar Bláthnaid Libh maidin Shathairn ag 10.15 go dtí meánlae ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.