Ina colún nua, tugann Caitlín Nic Íomhair léargas dúinn ar na dúshláin a bhaineann le bheith ag obair le leabhair Ghaeilge agus na cúiseanna ar cheart dúinn a bheith ag tacú lena leithéid.

Ní mar seo a shamhlaigh mé mo shaol. Ní maith liom an córas caipitleach. Is cuma sa tsioc liom faoi airgead, ‘fhad is go bhfuil mo sháith agam le bheith beo. Déarfainn go raibh an ceart ag Bill Hicks faoi lucht margaíochta. Is ar éigean atá mé in ann an mata meabhrach is bunúsaí a dhéanamh, ní áirím cúntasaíocht. Agus fós seo mé i mbun siopa, ag táthaint ar dhaoine tacú le gnóanna beaga, ag iarraidh oiread a dhíol agus is féidir liom agus ag tochailt sa greasy till úd Domhnach agus Dálach.

Ní bhíonn saol i siopa leabhar chomh rómánsúil agus a shíleann daoine ach an oiread. Caithim an lá ag folamhú agus ag líonadh boscaí, ag iompar cathaoireacha agus ag iarraidh fadhbanna a réiteach a fuair mé le huacht.

Admhaím, nuair a bhíonn custaiméar drochbhéasach os mo chomhair atá ag lorg eolais faoi leabhair a cheannóidh siad ar ball ar líne, go mbriseann an chorrmhallacht agus ‘Tá PhD agam in ainm Dé!’ asam do mo bhuíochas.

Is i gConradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair atá An Siopa Leabhar

Ach ní ag gearán atá mé. Bím ar bís leis na boscaí a fholamhú go bhfeice mé cén t-iontas úr atá ag teacht chuig pobal an tsiopa, pobal na Gaeilge. Bím ar bís len iad a líonadh toisc go gcuireann sé bród agus gliondar orm go bhfuil an oiread á bhaint amach ag údáir, ceoltóirí, déantúsóirí agus ag ealaíontóirí uaillmhianacha trí mheán na teanga. Ní miste liom mo dhroim ag gíoscán faoi ualach cathaoireacha toisc gur spás é an siopa beag seo dár bpobal, agus ba mhaith liom an pobal sin a fheiceáil á úsáid achan lá beo. I mbeagán focal, is gníomh dóchais é dul i mbun séirbhís phobal agus chultúr na Gaeilge.

Is dóchas é sin, áfach, a théann i léig giota beag le gach fógra go ndruidfear siopa stairiúil eile. Níl aon siopa slán ar na saolta deireanacha seo, gan trácht ar shiopaí leabhar, ná bac siopa chomh sainiúil leis An Siopa Leabhar.

Glacann daoine leis go bhfuil muid beo ar dheontaisí ach níl agus, le bheith ionraic, ba lú i bhfad an fonn a bheadh ormsa lá is oíche a chaitheamh san áit muna raibh sé beo ar thacaíocht an phobail.

Don chuid is mó, is ag plé le hiontaisí na litríochta Gaeilge a bheas an colún seo. Don chéad cholún seo, áfach, mar gheall ar an imní a luaigh mé thuas, ba mhaith liom cás an tsiopa a chur os bhur gcomhair go neamhbhalbh. Mar sin de, seo chugaibh 10 gcúis go bhfuil siopa leabhar Gaeilge de dhíth ar an ardchathair.

10. Tá an-tábhacht, idir shiombalach agus shóisialta, ag baint le spás poiblí Gaelach i lár na cathrach. Go dtí go mbeidh lárionad mar is ceart againn, tá an siopa ar an bheagán áiteanna sa chathair go bhfuil a fhios ag gach mac máthar go bhfuil séirbhís trí Ghaeilge agus cuideachta Ghaelach i gcónaí ar fáil.

9. Léiríonn sé taobh de chultúr na tíre seo nach bhfeictear ar Shráid Uí Chonaill ná Sráid Grafton. Tugann an siopa blaiseadh beag de shaíocht an chultúir Éireannaigh do thurasóirí.

8. Chun freastal a dhéanamh ar Ghaelscoileanna na cathrach agus na tíre.

7. Chun nós na léitheoireachta a láidriú sa Ghaeilge, rud atá riachtanach más mian linn go n-úsáidfidh scríbhneoirí an Ghaeilge mar mheán cruthaitheach. Tá éisteacht tuillte acu.

6. Mar fhoinse chairdiúil eolais ag léitheoirí na teanga - ní féidir le hAmazon comhairle a chur ort.

5. Le foghlaimeoirí a threorú agus a mhisniú agus iad ag teacht ar ais chuig an teanga - is iomaí céad chomhrá Gaeilge a tharla sa siopa.

4. Le normalú a dhéanamh ar chultúr atá folaithe go rómhinic (cén teachtaireacht a chuireann sin in iúl do pháistí atá á dtógáil le Gaeilge?)

3. Mar hub sóisialta atá ar fáil saor in aisce do chlubanna leabhar, ciorcail chomhrá, gigeanna, léamhanna, léachtaí, cruinnithe, seoltaí agus eile.

2. Má leanann bánú na sráide airde ar aghaidh, beidh achan bhaile agus chathair sa tír mar an chéanna agus caillfear saíocht agus saibhreas dá bharr. Tá stair agus spiorad ag gnóanna beaga ar nós an tsiopa seo.  

1. Le hardán a chur ar fáíl do dhéantúsóirí na teanga atá ag déanamh rudaí iontacha uathúla, agus le tacú leis an Euro Gaelach.

Is féidir leat cuairt a thabhairt ar An Siopa Leabhar i lár na cathrach ag 6 Sráid Fhearchair nó ar líne.