Tá an scríbhneoir Ciarraíoch, Dairena Ní Chinnéide ceapaithe mar scríbhneoir cónaitheach i nGaeilge Ollscoil Chathair Átha Cliath don mbliain acadúil 2017-2018. Labhair sí le Sinéad Ní Uallacháin ar RTÉ Raidió na Gaeltachta faoin ról nua, faoi na pleananna atá aici agus faoin mbéim a chuireann sí ar an bhfilíocht roghnach, ní éigeantach.  

Síleann Ní Chinnéide go bhfuil meon na mac léinn maidir leis an bhfilíocht truaillithe ag an Ardteist agus gur mhaith léi an meon sin a athrú 'ná súile a oscailte, an aigne a oscailt' maidir leis an seánra. 

Rinne sí cur síos ar na dualgais a bheidh uirthi in Ollscoil Chathair Átha Cliath:

'A bheith ann do na mic léinn, aon duine go bhfuil suim acu sa scríbhneoireacht chruthaitheach, é sin a chur chun cinn.  A bheith i láthair ar an gcampas, ionas gur féidir leo teacht chugam. Tá oifig agam ann agus tá fáilte roimh aon duine acu teacht chugam le labhairt liom. Beidh ceardlanna oscailte á eagrú agam a bheidh oscailte don Ollscoil ar fad.'

Dúirt sí gur dheas léi misneach a chothú i measc na mac léinn agus iad a chumasú i dtreo a gcuid scríbhneoireachta a chur i gcló. 'Nuair a chíonn mac léinn a gcuid oibre i gcló, sin rud iontach; tugann sé misneach do dhuine.'

Aithníonn Ní Chinnéide go bhfuil cúpla dúshláin roimpi ina ról mar scríbhneoir cónaitheach, agus ceann amháin acu ná an tuairim atá ag mic léinn i dtreo fhilí na Gaeilge:

'I ndáiríre, is dóigh go gceapann leath acu nó formhór acu go bhfuil na filí ar fad marbh, gur saghas fossils sinn.'

Tá sí den tuairim freisin go bhfuil spreagadh ag teastáil ó mhic léinn le dul i mbun léitheoireachta lena n-aigne a leathnú 'creidim gur cheart do na mic léinn a bheith ag léamh, ag léamh litríochta, taobh amuigh den gcuraclam, ag léamh rudaí maithe, sa dá theanga.' 

Craoltar An Saol Ó Dheas ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, idir 12.08-1.00 ón Luan go hAoine.