Ag 4.23 am a d'éirigh Cathal Mac Coille ar feadh sé bliana déag. Bhí chuile shórt leagtha amach aige an oíche roimhré sula léimfeadh ar a rothar le taisteal ó Bhaile Phib go Domhnach Broc le Morning Ireland a chur i láthair. Labhair Helen Ní Shé ar an Saol Ó Dheas ar RTÉ Raidió na Gaeltachta leis an gcraoltóir faoina óige, faoina shaol agus faoina ghairm mar iriseoir le RTÉ. 

Luaigh Mac Coille go raibh sé giota beag neirbhíseach agus é ag dul faoi agallamh  mar go bhfuil 'an oiread sin taithí agam ar cheisteanna a chur seachas ceisteanna a fhreagairt!' ach ach roinn sé a chuimhní go fial le Helen. 

Rugadh agus tógadh Mac Coille i gCluain Dolcain, i mBaile Átha Cliath agus chaith sé sealanna i scoil Bhéarla sular cuireadh chuig Coláiste Mhuire. Ba chartlannaí agus 'eagarthóir go smior' a athair agus múinteoir ab ea a mháthair. Labhair sé faoin nós a bhí ag tuismitheoirí Chathail aischothú a thabhairt dó, ar a cheird, mar iriseoir. Deir go raibh a athair dian air maidir le 'róscríbhneoireacht' ach go háirithe nuair a bhainfeadh sé úsáid as lúibíní! Is cuimhin leis a rá 'má tá rud éigin le rá agat, abair, agus mura bhfuil rud le rá agat, ná habair!'

Cheistigh Helen Cathal maidir lena thaithí scoile agus luaigh Cathal go ndeachaigh múinteoirí áirithe i bhfeidhm go mór air agus go bhfuil 'an dearg mhí-ádh ar dhuine mura gcastar ar a laghad sármhúinteoir amháin orthu agus gach seans beirt, nó triúr nó ceathrar agus casadh triúr ormsa, cinnte.'

Chinn Cathal dul leis an iriseoireacht, dúirt sé go raibh fiosracht dúisithe ann agus é ina fhear óg san Ollscoil, nuair a thagadh cara lena athair chun tí agus iad ag caint ar an iris liteartha, Comhar. Chaith sé seal gairid 'pléisiúrtha' mar eagarthóir ar an iris:

'Bhí mé mar a bheadh tuismitheoir agus an chéad pháiste ag teacht ar an saol, nuair a tháinig an chéad eagrán a raibh mise freagrach as, go hiomlán. Is cuimhin liom an chéad chóip a fháil ón gclódóir agus go ndeachaigh mé isteach go Bewleys i mBaile Átha Cliath. Shuígh mé síos, cupán caifé agus císte agus mo leanbh, a chur mise ar an saol, os mo chomhair amach.'

Fostaíodh Cathal in RTÉ, sa bhliain 1974, mar thaighdeoir agus iriseoir i mBéarla agus i nGaeilge. Chaith sé tréimhsí ar an deasc Gaeilge sula ndeachaigh sé go Béal Feirste sna 70í déanacha go dtí tús na 80í.  Agus é ag tagairt den méid a d'fhoghlaim sé óna thréimhse Morning Ireland, dúirt sé gur ghá go mbeadh an té atá sa chathaoir ar Morning Ireland tomhaiste, cúramach lena c(h)uid cainte. 

'Airíonn daoine go bhfuil tú ag labhairt ar a son. Cé nach bhfuil tuairimí i gceist, mar ní hé sin an cineál cláir atá ann, má bhraitheann daoine brón, nó áthas, nó pléisiúr, go gcaithfidh tú leid éigin a thabhairt den nó den áthas nó den bhrón ach gan a bheith ag nochtadh tuairimí nó ag tabhairt le fios go bhfuil tú ar thaobh amháin nó ar thaobh eile d'argóint nó de chonspóid mhór éigin. Ach, má tá scéal mór áthais nó scéal mór gruama, ar ndóigh, caithfidh tú é sin a thabhairt le fios, le do ghlór, leis na focail a roghnaíonn tú, gan aon tuairim láidir a nochtadh.'

Agus é ag caint faoi staid reatha na hiriseoireachta agus ról na meán sóisialta, deir sé go bhfuil buntáistí agus míbhuntáistí ag baint leo ach go gcaithfí a bheith cúramach mar go bhfeictear dó go scaiptear ráflaí gan aon bhunús leo, uaireanta. 

'Níl aon eagarthóir, níl aon údarás, níl aon teorainn go minic leis an rud a scaiptear agus caithfidh tú cur suas leis. Saoirse cainte, is rud iontach é, ach uaireanta, níl ann ach saoirse ráiméise'

Is féidir éisteacht leis an agallamh iomlán anseo.

Craoltar An Saol Ó Dheas ón Luan go hAoine idir 12:08 - 13:00 ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.