Read a story from the RTÉ Short Story Competition shortlist 2022 – listen to Cnámharlach Uaigneach by Nicola Crean above, and read Nicola's story below.

Máthair, múinteoir, lúthchleasaí agus rógaire í Nicola Crean as Carraig Uí Léíghin, Co. Chorcaí. D'oibrigh agus thaisteal sí ar fud na cruinne ag múineadh Gaeilge agus Corpoideachas. Tá dhá théacsleabhar chomhscríofa aici don chorpoideachas ach seo an chéad ruthar tabhartha aici ar an ndomhain ficsean. Born, raised and returned to Carrigaline in Co. Cork, Nicola Crean has lived, worked and travelled all over the world, teaching Irish and Physical Education. She has co-written two textbooks for PE but Lonely Skeleton is her first foray into the world of fiction.

Deireann Nicola: "Baineann mo chuid leanaí sult as 'one time' ag am codlata. Tá an nós seo ag fás leo agus is as sin a d'fhás an scéal seo! Thosaigh sé mar athinsint cónaisc de na síscéalta meascaithe le na rudaí tábhachtacha a bhí ar siúl i saoil mo chuid leanaí féin; lethéidí Red Riding Hood ag bualadh le Snow White sa choill agus na heachtraí a bhíodh acu..." "My kids always want a 'one time' at bedtime. It started out as me recounting all the fairy tales I could remember, interspersed with details from their day. Then I tried to combine the stories, like Red Riding Hood meeting Goldilocks in the woods on her way to Grandma's house, and the adventures they'd have...Out of that came this story."


Cnámharlach Uaigneach

Bhí damhsa mór ar siúl an oíche sin.

Ba mhaith le SkeleTom dul chuig an damhsa. Ní raibh aon duine ann chun dul leis. "Gabh amach sa choill agus cuir ceist ar do chairde an féidir leo dul leat," a mhol a mham dó. Sin smaoineamh iontach, a cheap sé, chuir sé a rogha hata air, hata breá dearg, agus rith sé amach an doras.

Ní raibh sé ach cúpla céim síos an cosáin nuair a bhuail sé le scata Béirín agus picnic faoi lánsheol acu.

"Haigh leaids," chroith Tom a lámh leo, "Tá damhsa ar siúl anocht, in Scioból Billy Brennan. Níl páirtí agam chun dul ann. Ar mhaith libh teacht liom?"

"Á tá brón orainn," ársa an Béirín Bándearg, "Seo an picnic bliaintiúil dúinne agus n'fheadar an mbeimid in ann teacht in am!"

"Ná bí buartha," a dúirt Tom, ach é ag mothú píosa beag díomách dó féin.

Bhí sé ag feadaíl dó féin agus é ag siúl tríd an choill. Díreach timpeall an chéad chúinne eile chonaic sé Little Red Riding Hood.

"Aon scéal!," a ghlaoigh Tom ós ard, "Ar chuala tú faoin damhsa anocht? Níl páirtí agam chun dul ann. Ar mhaith leat teacht liom?"

Ach níor chuala Red puinn faoin damhsa. "Gabh mo leithscéal ach is gá dom an ciséan sconnaí a thabhairt do mo sheanmháthair. Braitheann sí saghas breoite le déanaí agus gheall mé di go dtiocfainn ar chuairt chuici," a mhínigh Red, "Ní dóigh liom go mbeidh mé ar ais in am!"

"Tá sé sin ceart go leor," arsa Tom, "Abair Haigh le do Sheanmháthair dom agus faigh amach dom conas atá ag éirí léi leis na coir fiacla móra nua." Lean air ag spasteoireacht ar an gcosán.

Níorbh fhada gur leag sé súil ar an Big Bad Wolf. "Haigh Wolf," a ghlaoigh Tom, "Conas atá ag éírí leatsa? Tá damhsa sa scioból anocht. Níl páirtí agam chun dul ann. Ar mhaith leat teacht liom?"

"Ní féidir," a dúirt Wolf, agus cuma cham air, "Táim ééééé… díreach ag dul amach don dinnéar."

Gabh Tom in aice le Túr Rapunzel agus é ag fánaíocht ar aghaidh. Chonaic sé Rapunzel ag cromadh amach an fhuinneog. "Hé, Rapunzel," a bhéic sé in airde chuici, "An bhfuil tusa ag dul chuig damhsa Billy anocht? Níl páirtí agam chun dul ann. Ar mhaith leat teacht liom?"

"Mise ag ní mo chuid gruaige a Thom," ar sise ar ais chuige, "Beidh mé ag ní go deo!!"

"Ná bac," lig Tom osna as agus ar aghaidh leis suas an cnoic taobh thiar dá túr.

Ar an mbealach thuas bhuail sé le Jack agus Jill. "Bhuel a chairde, an féidir liom cabhrú libh leis an mbuicéad sin?"

"Ní buicéad é seo," a bhéic Jill leis, "seo gabhdán" agus í i ndrochghiúmar cheart.

"Ó, an ea!" arsa Tom, ag féachaint ar Jack a chroith a chuid ghuaillí.

"Ar chuala sibh faoin damhsa anocht? Níl páirtí agam chun dul ann. Ar mhaith libh teacht liom?" ar seisean.

D’amhrac Jill suas chun na bhflaitheas, "Níl an t-am againn a Thom, tá orainn uisce a fháil ón tobar ar bharr an chnoic seo chun thabhairt abhaile."

"Fadhb ar bith," ar Tom, "Bígí cúramach ar an mbealach anuas, tá an cnoic sin géar go leor!"

"Slán leat," arsa Jack go brónach agus d’imigh Tom go gasta thar cosán eile.

D’aimsigh sé an lána os comhair an Tí Sinséir. Bhuail sé le Hansel agus Gretel lasmuigh agus craos á dhéanamh acu.

"Bhuel, an sibhse féin atá ann?" a dúirt sé go geal.

"Ná labhair linn, is gá dúinn ithe," arsa Hansel.

Denis Conway
Denis Conway will read 'Cnámharlach Uaigneach' on air

"Nom, nom, nom," sin an méid a chuala sé ó Gretel. Chas Tom a shúile agus ar aghaidh leis gan fiú ceist a chur orthu faoin damhsa. Tháinig deaghiúmar air gan mhoill nuair a leag se súl ar an Big Bad Wolf arís.

"Conas atá ag éirí leatsa anois?" arsa Tom, "An bhfuil an dinnéar críochnaithe agat go fóill? Cad faoin damhsa anois? Ar mhaith leat teacht liom?"

"Níl sé tosnaithe agam fiú," ar seisean le púir.

"Tá ocras an domhain orm," ar seisean le pluc.

"Tá barra phróitéín anseo agam más mian leat? Tá cailciam sa bhreis inti," thairg Tom. "

Coimeád é," d’fhreagair Wolf thar a ghualainn agus é ag imeacht go borb, "Tá fonn slisíní orm."

Níos faide síos an gcosán chonaic Tom na Triúr Little Pigs agus iad i mbun a gcuid oibre.

"Céard atá ar siúl agaibh anseo?" a d’iarr Tom.

"Tá Mam brean dúinn," a d’fhreagair an chéad Pig, agus é sínte amach ós comhair an tí tuí.

"Dúirt sí go raibh sé thar am dúinn aire a thabhairt dúinn féin," arsa an dara Piggy, agus é ag críochniú a thí chipíní.

Bhí an tríú Pig ag cuardú sceitheadh ar díon a tí cloiche, "Beidh braon tae agat Tom?" a d’iarr sí air.

"Ni bheidh inniu go raibh maith agat, ar chuala sibh trácht ar an damhsa anocht. Níl páirtí agam chun dul ann. Ar mhaith libh teacht liom?"

"Ó ba bhreá liom dul leat," ar sise go díomách, "ach tá oíche fada amach romham ag socrú an bheirt amadán seo agus a gcuid tithe millteanacha."

"Beidh tú gnóthach go deo," arsa Tom agus é ag gáire ag fágáil slán leis na Pigs.

Bhí camchuairt déanta ag Tom den choill ag an bpointe sin. Shroich sé abhaile agus cuma brónach uaigneach air.

"Ná bí buartha," arsa Mam, "Cuir ort an carbhat cuachóige is fearr atá agat agus away leat chuig an damhsa pé scéal é. Geallaim duit go mbeidh scata daoine ann agus beidh oíche iontach agaibh go léir.

Shocraigh SkeleTom aontú léi agus cheangail sé carbhat cuachóige geal buí le spotaí gorma thar a muhinéal. Thug se póigín dá Mham agus Dhaid agus ar aghaidh leis chuig an damhsa.

Shroich sé doras an scioból ag an am céanna le Cinderella. "Níor chuala mé go raibh tusa ag teacht!" a d’fhógair sé, "Nach tusa an gasúr galánta!"

"Go raibh maith agat," ar sise agus las sí go bun na gcluas, "Ní raibh mé cinnte an mbeinn in ann teacht, ní chreidfeá an méid timireacht a bhí le déanamh agam!!"

Shiúil siad isteach le chéile agus níor chreid Tom a shúile nuair a chonaic sé go raibh an áit plódaithe le daoine.

Ach déanann feiceáil fírínne. Bhí an atmaisféar leictreach. Chonaic sé gur thóg na Béiríní a bpicnic chuig bórd ollmhór sa scioból. Bhí cuma traochta ar na Triúr Little Pigs ach bhí siad ag luscadh leis an gceol. Bhí Little Red Riding Hood ag rince agus ag cogarnach le Jill. Shín siad a méara i dtreo Jack agus bindealán mhór thart ar a cheann aige. Labhair Cinderalla agus Rapunzel faoi feabhsaitheoir gruaige agus iad i mbarr a maitheasa. Ní raibh cíos cás ná cathú den Big Bad Wolf áfach. Bheannaigh Tom idir óg is aosta go díograisheach, gáire mór ar a aghaidh aige.

Bhí ríméad air gur bheartaigh sé teacht ar deireadh. Cé nach raibh páirtí aige sa chéad áit bhí a chuid cairde mórthimpeall air don oíche ar fad. Ach amháin Hansel and Gretel ach b’fhéidir go raibh socrú eile acu.

Bhí oíche den scoth ag chuile dhuine. Chaith Tom an oíche ag damhsa agus ag gáire lena chairde go léir, ach amháin Cinderella a d’imigh go tobann timpeall meánoíche.

Bhí sé ag tnúth go mór leis an gcéad oíche eile. Ba chuma leis cé a bheadh ag dul….bheadh seisean ann gan dabht! Ach mar a deirtear, is maith an scéalaí an aimsir.


Cnámharlach Uaigneach was read by Denis Conway.

The series continues on Late Date at 11.20pm each night from 10 to 20 October (except Saturday 15th).

This will culminate in an Arena/RTÉ Short Story special which will go out live on air at 7pm on Friday 21 October 2022 from Pavilion Theatre, Dún Laoghaire, Co. Dublin, with all 10 shortlisted writers in attendance. Judges Lisa McInerney, Ferdia MacAnna and Éilís Ní Dhuibhne will discuss the art of the short story and the stories from this year's shortlist with host Seán Rocks, there'll be live music and performances from leading actors, and we'll find out who's won the top prizes. Why not join us in person? Audience tickets are now on sale at paviliontheatre.ie

And for more about the RTÉ Short Story Competition in honour of Francis MacManus, go here.