Téarma príosún

Gearradh téarma príosúnachta trí bliana ar thiománaí a bhris fríd bloc bóthair de chuid na nGardaí agus a ba chúis le taisme bóthar a tharla ar an Mháigh i mí Aibreán.

Tuairisicíodh go raibh Michael Ward as cathair Dhoire ag tiomáint go taomach i dTuaisceart Inis Eoghain ar an 5ú lá fichead de mhí Aibreán nuair a chuaigh na gardaí sa tóir air, ó Charn Domhnach go dtín Mháigh, áit a raibh taisme idir an tiománaí agus carranna eile i lár an bhaile.

Cúisíodh Michael Ward, atá 7 mbliana is fiche d'aois, as a bheith ag tiomáint go contúirteach, faoi thionchar an óil, agus as damáiste a dhéanamh de fhoirgneamh agus chúig charr, dhá charr de chuid na nGardaí ina measc.

Vacsaín

Tá sé deimhnithe ag Aontas Cógaiseoirí na hÉireann go mbeidh vacsaín Pfizer-BioNTech in éadan Covid-19 ar fáil in 8 gcinn is fich' de chógaslánna i nDún na nGall.

Bhí cead ag cógaslanna sa chondae an vacsaín Janssen a dháileadh, ach anois tá sé ceadaithe ag Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte go mbeidh Cógaiseoirí ábalta vacsaín Pfizer a dháileamh fosta, i gcógaslanna sa chondae atá achar áirithe ar shiúl ó ionaid vacsaínaithe.

Tá liosta iomlán dena cógaslanna atá ag cur vacsaín ar fáil don phobal ar shuíomh idirlíne na Feidhmeannachta Sláinte.

Otharlann Leitir Ceanainn

Dúirt na Teachtaí Dála Piaras O Dochartaigh agus Padraig Mac Lochlainn go bhfuil gear gha na liostaí feithimh in Otharlann Leitir Ceanainn a laghdú.

Dúirt siad go bhfuil 23,167 duine ar na liostaí feithimh faoi láthair, 2,294 acu sin gur páisti iad. Dúirt siad go bhfuil infheistíocht a dhith go cruaidh san earnáil leis an ghéarchéim sláinte ata ar fud na tire a réiteach.

Covid-19

Deimhníodh 1,252 cás den víreas Covid-19 i nDún na nGall i dtréimhse coicíse, idir an seachtú lá agus an 20ú lá den Mhí seo, de réir na bhfigiúirí is deireanaí.

Tá ráta na gcásanna i nDún na nGall ag 786.5 cás i measc achan 100,000 duine, an ráta is airde sa tír go fóill.

Tá sé fógraithe ag Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte go mbeidh ionad tástála Bhun Crannacha ag feidhmiú anois go dtí an chéad lá do mhí Lúnasa mar gheall ar éilimh do thástáil do Covid 19 sa cheantar.

Cuireadh an t-ionad ar bun ag tús Mí Iúil mar gheall ar an imní faoin ardú a bhí ar chásanna den víreas i gceantar Inis Eoghain.