Bhfuil an Ghaeilge ag croí-lár do chlubsa?  An gcuirtear an teanga chun cinn ag cluichí agus ag ócáidí?  Bhfuil sí le feiceáil ar chomharthaíocht sa chlub?  Bhfuil Oifigeach Gaeilge ann?  Bhfuil sibh ar an gclub is mó a chuireann an teanga chun cinn ó ar fud na 32 contae?

Má shíleann sibh go bhfuil, cuir cur síos 500 focal ar an obair, agus físeán gearr chugainn, ag comortas@rte.ie faoin 20 Márta le bheith istigh ar an gcomórtas. 

Is ceart súil a chaitheamh ar na rialacha don chomórtas anseo sula gcuirtear isteach air

An Duais
Tiocfaidh muid ar cuairt chuig an gclub a bhuann, agus craolfar an clár Spórt an tSathairn beo as sin ar 18 Aibreán. Eagrófar lá mór teaghlaigh freisin, le barbaiciú, cluichí do pháistí, comórtas poc fada, traenáil le cuid de réalta móra CLG, agus beidh Corn Sam Mhic Uidhir i láthair agus deis neart pictiúirí a thógáil leis!

Tá an comórtas seo á reáchtáil i gcomhar le Cumann Lúthchleas Gael agus Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. 

Má tá clubanna atá istigh ar bhonn leis an bhFondúireacht, is fiú cuimhniú go n-aithneofar iarratas a dhéanamh ar an gcomórtas mar sprioc oibre breise. 

Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus CLG í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha do chlubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn sa phobal.


Chun cur isteach ar an gcomórtas seo:

1. 500 focal cur síos ar an obair a dhéanann an club ar mhaithe leis an nGaeilge.

2. Físeán gearr, ní gá dul thar 2 nó 3 nóiméad nó mar sin.

3. Sonraí teagmhála - uimhir fóin, seoladh poist an chlub agus seoladh rphoist. 

______________________________________________________________

Does your local GAA club actively try to promote the Irish language?  Is it visible in signage and at club events?  Is there an Irish-Language Officer?  Would you like a chance to showcase this work on the national airwaves?  

We've launched a competition to find the GAA Club that best promotes and encourages the use of the Irish language from across the 32 counties, with a live broadcast and a big family fun day for the club community on Saturday 18 April as the winning prize.