Tá lucht caomhnaithe ag éileamh go ndéanfaí athbhunú sa tír seo ar an gcat fiáin ar a dtugtar an Lynx ar mhaithe le smacht a choimead ar líon na bhfianna.

Tá feirmeoirí go mór i gcoinne an bheartais.

Glactar leis go forleathan go bhfuil díobháil mhór á dhéanamh ag fianna do choillte dúchasacha.

Deir feirmeoirí áfach go gcuirfidh siad in aghaidh na hiarrachta seo maidir le hathbhunú an Lynx, ar an mbonn go ndéanfadh an cat fiáin sin slad, dar leo, ar a gcuid beostoic.

Feirmeoirí ag rá go bhféadfadh caoirigh a bheith i mbaol ón Lynx

Dar leo nach ar fhianna amháin a mhairfeadh an Lynx, ach go bhféadfadh sé caoirigh agus ainmhithe feirme nach iad a lorg freisin dá bhéile.

Meastar go bhfuil ós cionn 1,300 bliain ann ó bhí an Lynx in Éirinn go deiridh.

Tá fianaise seandálaiochta aimsithe - cnámha in uaimheanna - agus tá macalla láidir don gcat fiain le fáil i logainmneacha agus sa traidisiún scéalaíochta, áit a mbíonn cuntaisí ar chait allta agus iad ag cosaint liosanna agus uaimheanna faoi thalamh.