Tá tairiscint curtha ar fáil ag an gcomhlacht Intel dá bhfostaithe in Éirinn go gceadófar saoire gan phá dóibh, má roghnaíonn siad féin iarratas a dhéanamh uirthi.

Scéim dheonach atá inti, arb í an aidhm atá léi ná costais a chiorrú.

Tuigtear go gceadófar trí mhí saor gan phá agus tá an tairiscint curtha ar fáil d'fhórmhór na ndaoine atá ag obair le Intel ar champas déantúsaíochta an chomhlachta i Léim an Bhradáin.

I ráiteas, thug an comhlacht le fios gur gné lárnach dá stráitéis bhorrtha is ea é a chuid oibríochtaí agus fostaithe déantúsaíochta a chothú agus a fhorbairt. Ach gur sa ghearrthréimhse, go gcaithfear costais a chiorrú.

5,000 duine atá fostaithe ag Intel in Éirinn in iomlán.

I ráiteas, thug an comhlacht le fios gur gné lárnach dá stráitéis bhorrtha is ea é a chuid oibríochtaí agus fostaithe déantúsaíochta a chothú agus a fhorbairt. Ach gur sa ghearrthréimhse, go gcaithfear costais a chiorrú. Ar an mbonn sin, tá siad ag cur na tairisceana tarraingtí seo - mar a rinne siad féin cur síos uirthi - ar fáil dá bhfostaithe.