Tá athbhreithniú á dhéanamh ag an Roinn Oideachais ar an reachtaíocht a bhaineann le hoideachas a sholáthar do pháistí a bhfuil riachtanais speisialta acu.

Deir an Roinn gurb é is aidhm don athbhreithniú a chinntiú go bhfuil an tAcht um Oideachas do Dhaoine le Riachtanais Speisialta 2004 fóirsteanach agus feidhmiúil i gcónaí beagnach 20 bliain ó achtaíodh é.

Ag labhairt di ar RTÉ, d'iarr an tAire Stáit Josepha Madigan ar dhaoine a bhfuil guthaíocht acu ar an gceist aighneacht a dhéanamh ar líne.

Dhearbhaigh sí go bhfuil rún ag an Roinn Oideachais fócasghrúpaí a bhunú leis an aiseolas a chíoradh agus lena chinntiú go gcloisfear guth na ndaoine óga a mbaineann an scéal leo.

Mhaígh Josepha Madigan freisin go raibh freastalta mar ba cheart go dtí seo i mbliana ar gach páiste sa Stát a bhfuil riachtanais speisialta acu.

Ina theannta sin, ar sí, tá beartais curtha i bhfeidhm cheana féin ag an Roinn le freastal ar na riachtanais a bheas ann san am atá le teacht.

An tAire Stáit sa Roinn Oideachais, Josepha Madigan

Tá aird tarraingthe, áfach, ag príomhfheidhmeannach an charthanais Inclusion Ireland ar cheist teanga.

Dar le Derval McDonagh nár chóir feidhm a bhaint feasta as an bhfocal 'speisialta' sa reachtaíocht.

Creideann sí go ligeann an focal 'speisialta' do na húdaráis cearta oideachais páistí a choinneáil uathu agus ba chóra, ar sí, an focal 'ionchuimsitheacht' a chur ag obair ina áit.

Thug sí le tuiscint go bhfuil faitíos uirthi go bhfuil cúrsaí mar atá droim ar ais, agus dúirt go gcaithfear a chinntiú go bhfuil an córas ag freastal ar an bpáiste seachas an páiste a bheith ag freastal ar an gcóras.

Dúirt Derval McDonagh chomh maith go bhfuil scoileanna níos fearr ná a chéile agus luaigh sí cás duine amháin nach raibh in ann áit a fháil dá leanbh in aon cheann de 30 scoil.

De bharr faillí den sórt seo, caithfidh na mílte páiste turas fada a dhéanamh chun oideachas a fháil, arsa sí.

Mhaígh sí nach mbeadh aon ghlacadh lena leithéid i gcás páiste nach raibh faoi mhíchumas.