Meastar go bhfuil díobháil luach €1 mhilliún déanta ag trálaeir mór a d'imigh ó smacht i gcalafort an Daingin i rith an deireadh seachtaine.

Dhein an trálaeir - gur de bhunadh na Fraince í - scrios ar bháid agus ar phontún sa chuan nuair a theip ar a gléas géarála agus n'fhéadfaí í a stop ag cúlú.

Deineadh cipíní do bhád mór pléisiúir arbh fhiú breis agus €200,000 í, deineadh miondamáiste do chúig bhád eile leis agus fágadh stráice mór don bpontún ina lúbán.

Cé go bhfuil fiosrúchán fós ar bun, tuigtear gur locht meicniúil sa chóras géarála ba chúis leis an trálaeir 300 tonna meáchana gluaiseacht gan choinne i leith a cúil nó gur bhuail sí pléasc ar an bpontún.

Le laethanta beaga anuas, tá comhlacht tarrthálais i mbun oibre. Tá an láthair á déanamh sábhálta acu, agus tá smionagar pontúin agus báid á dtarrac i dtír acu.

An trálaeir ceangailte le cé sa Daingean

Tá oifigigh agus innealtóiri Roinn na Mara ag déanamh measúnú ar an ndíobháil atá déanta don bpontún.

Deir an Roinn ná féidir aon ní a rá fén eachtra ná an costas a leanfaidh é toisc go bhfuil fiosrúchán sa tsiúl ach tuigtear go bhfuil díobháil a chosnóidh go maith os cionn €1 mhilliún déanta ann.

San áireamh ansan, tá an damáiste a deineadh do bháid, an pontún nua a chaithfear a thógaint agus na costaisí tarrthálais agus glantacháin.

Tá an trálaeir ceangailte le cé go fóill agus beidh ar údarás suirbhéireachta mara na Fraince í a scrúdú agus a chinntiú go bhfuil sí slán sara scaoilfear chun farraige arís í.

Fés na comhlachtaí árachais anois é freagracht na bhfiach a réiteach.