Dúirt Stiúrthóir na Clárlainne Náisiúnta Ailse go bhfuil níos mó daoine ag teacht slán ó ailse ionrach anois ná riamh de bharr an fheabhais atá tagtha ar chúrsaí cóireála leighis agus mar gheall, freisin, go n-aimsítear an galar níos luaithe.

Thug an tOllamh Deirdre Murray le fios go bhfuil an chóir leighis atá ar fáil anois tar éis cur go mór le fad saoil an draoi daoine.

Os a choinne sin, áfach, tá daoine bochta siar chun deiridh i gcónaí, arsa an tOllamh Murray.

De réir na bhfigiúirí is deireanaí ón gClárlann Náisiúnta Ailse, tá an líon daoine a tháinig slán ó ailse ardaithe 50% le deich mbliana.

Den chéad uair riamh, de réir an staidrimh, tá os cionn 200,000 duine a bhfuil nó a raibh ailse orthu fós ina mbeatha, sin duine as gach 24 de dhaonra iomlán an Stáit.

Ag labhairt di ar RTÉ, dúirt an tOllamh Murray gurb é is ailse ionrach ann an cineál ailse a d'fhéadfadh leathadh ón áit ar aimsíodh é i dtosach go dtí codanna eile den chorp.

Dhearbhaigh sí freisin gurb é an ailse scamhóg thar aon chineál ailse eile is mó is cionsiocair le hothair ag fáil bháis.

Níl sé iomlán soiléir fós, a dúirt an tOllamh Murray, cé mar a chuaigh an phaindéim Covid-19 i gcion ar chúrsaí ailse.

Faoi láthair, ar sí, dealraíonn sé nach raibh an oiread cineálacha ailse á ndiagnóisiú i gcaitheamh na paindéime agus a bhí roimhe.

Tá sé fós le deimhniú, áfach, an bhfuil níos mó daoine i gcéimeanna deiridh an ghalair ná a bhí roimh an bpaindéim.

Tá na figiúirí cuí fós á n-iniúchadh ach léiríonn sé, ar sí, an tábhacht a bhaineann le scagthástáil luath.