Bhí máthair Annamarie McLoughlin, as an Chlochán i gCo. na Gaillimhe, ag fáil cúraim faoisimh in Ospidéal Ceantair an Chlocháin an mhí seo caite nuair a dúradh léi nach mbeadh an cúram ar fáil níos mó, ceal foirne.

Ó tharraing cinneadh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an tseirbhís a aistriú chuig Ospidéal Pháirc Mheirlinne i nGaillimh, 80 ciliméadar ó bhaile, clampar, d'fhógair an Fheidhmeannacht go leanfaí leis an gcúram ach gur ar bhun laethúil a bheadh an fhoireann á cur ar fáil in Ospidéal an Chlocháin.

Tá iarrtha ag Annamarie go gcuirfí cúram faoisimh ar fáil dá máthair arís i mí na Samhna ach níl aon fhreagra fáighte aici go fóill.

"Tá iarratas curtha isteach agam do mo mháthair don chéad mhí eile ach níl aon cheo cloiste agam faoi. Níl fhios ag aon duine céard atá ag tarlú agus níl fhios againn anois cá seasann muid. Tá siad ag rith an Ospidéil ó lá go lá… agus ní sé sin ceart ná cóir."

Ag cruinniú le hionadaithe poiblí Dé hAoine seo caite, dúirt an Fheidhmeannacht arís eile go bhfuil an tOspidéal i gcruachás agus gur ó 'lá go lá' a bheifí ag cur na foirne ar fáil le seirbhís cúraim faoisimh a sholáthar.

Deir an Fheidhmeannacht go mbeidh cruinniú acu le dochtúirí teaghlaigh áitiúla agus an tseirbhís Westdoc an tseachtain seo agus go bhfuil an Fheidhmeannacht chun iarracht eile a dhéanamh tuilleadh altraí a earcú.

Léirigh an pobal i dtuaisceart Chonamara an-díomá le ráiteas a d'eisigh an Fheidhmeannacht Dé hAoine a thug le fios nach raibh sé inbhuanaithe leanúint leis na seirbhísí ag an ospidéal de bharr na ndeacrachtaí foirne agus de bharr "an éilimh íseal atá ar na seirbhísí," a dúradh.

B’éigean don bhFeidhmeannacht ráiteas nua a éisiúint ach tá mearbhall ar ionadaithe poiblí céard go díreach atá ar na bacáin maidir leis an Ospidéal.

Deir an Comhairleoir Contae Eileen Mannion go gcaithfidh an Fheidhmeannacht meas a léiriú ar phobal Chonamara agus geallúint a thabhairt an t-ospidéal a choinneáil oscailte.

Tá na ceardchumainn SIPTU agus Cumann Altraí agus Ban Chabhrach na hÉireann ag iarraidh cruinniú éigeandála leis an bhFeidhmeannacht lena bhfuil i ndán d'Ospidéal an Chlocháin a phlé.