Bhí 600 duine ag cruinniú sa Chlochán i gCo na Gaillimhe tráthnóna maidir le cinneadh na Feidhmeannachta Sláinte deireadh a chur le seirbhís cúraim faoisimh san ospidéal ceantair. Beidh ar othair taisteal 80 ciliméadar go Gaillimh.

Arú inné, Dé hAoine, dúradh le muintir an ndaoine atá ag fáil cúraim faoisimh in Ospidéal Ceantair an Chlocháin nach mbeidh an tseirbhís sin ar fáil dóibh ón lá amárach amach.

Dúradh leo go mbeidh orthu dhul chomh fada le Ospidéal Pháirc Mhuirlinne i nGaillimh má bhíonn cúram faoisimh ag teastáil ón othar.

Ag cruinniú poiblí ar an gClochán tráthnóna léirigh an pobal fearg mhór faoin gcinneadh, socrú a dúirt siad a tháinig aniar aduaidh orthu.

Dúirt an Seanadóir le Fine Gael Seán Kyne nach bhfuil "ach idir beirt agus cúigear ag freastal ar na seirbhísí san ospidéal faoi láthair. Tá an Fheidhmeannacht ag rá nach bhfuil an téileamh ann ach tá an pobal ag rá a mhalairt."

Tá máthair Bhrendán Uí Mháille as an Sraith Salach san ospidéal faoi láthair. Dúirt sé le Nuacht go bhfuair sé glaoch Dé hAoine ag rá go gcaithfeadh sé a mháthair a bhailiú as an Ospidéal mar nach mbeadh an tseirbhís ar fáil di níos mó. Bhí sise le coicís de chúram faoisimh a chaitheamh san Ospidéal.

Labhair go leor ag an gcruinniú faoi ngéarghá atá leis an ospidéal a choinneáil oscailte mar go bhfuil éileamh ann dó.

I ráiteas inniu, dúirt Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil laghdú tagtha ar an éileamh don ospidéal faoisimh ar an gClochán.

Ach ní raibh aon ghlacadh acu siúd a bhí ag cruinniú an lae inniu leis an tuairim sin.

Dúirt an dochtúir áitiúil John Casey go bhfuil sé féin ar buile faoin gcinneadh agus go gcaithfear é a throid go tréan.

Dúirt an Fheidhmeannacht Sláinte inniu gur cuireadh in iúl dóibh nach raibh "eagras" amháin a dhéanann ionadaíocht ar fhoireann an ospidéil, sásta glacadh le huainchlár nua agus gur mar gheall air sin a cuireadh plean teagmhais i bhfeidhm don lá amárach - seirbhís in ospidéal Pháirc Mhuirlinne i nGaillimh.

Beidh cruinniú ag ionadaithe poiblí an cheantair leis an bhFeidhmeannacht amárach.