Tá sé deimhnithe ag Ollscoil na Gaillimhe go bhfuil a gcúrsaí curtha siar ag mic léinn de bharr nach bhfuil ag éirí leo lóistín a aimsiú.

Beidh agóid ag Comhaltas na Mac Léinn i nGaillimh an tseachtain seo chugainn le aird a tharraingt ar an ngéarchéim tithíochta i measc mac léinn, a deir siad, atá sa gcathair.

300 duine go dtí seo atá tar éis tairiscint ar chúrsaí triú leibhéal ag Ollscoil na Gaillimhe a chur siar don bhliain acadúil seo. Tá ráite ag an tríú cuid acu seo gur mar gheall ar dheacrachtaí lóistín a fháil is cúis lena gcinneadh.

Deir Coláiste na Tríonóide i mBaile Átha Cliath go bhfuil ardú 20% tagtha ar an líon a bhfuil iarratas déanta acu ar iarchur acadúil - i gcomparáid le anuraidh. Cuireann 10% acu seo an milleán ar an nganntanas mór tithe sa chathair.

Ach ní bheidh deireadh le próiseas tairisceana na Lár-Oifige Iontrála d'áiteanna ar chúrsaí críochnaithe go lár na míosa seo chugainn, rud a chiallaíonn go mbeidh tuilleadh daoine ag dul so tóir ar áit le fanacht as seo go ceann míosa.

Deir Barry Ó Siochrú, Leas-Uachtarán don Ghaeilge, Comhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe gur féidir na deacrachtaí a d'eascair as an easpa lóistín a fheiceáil anois. "Tá thart ar 92 duine tar éis tarraingt amach as cúrsaí don bhliain seo mar gheall ar easpa lóistín. Tá muid ag rá le fada an lá go gcaithfear dul i ngleic leis an bhfadhb ach níl aon obair á dhéanamh agus anois tá a thoradh sin le feiceáil againn."

Tá imní léirithe ag daltaí Ardteiste faoin bhail a fhágfaidh seo ar dhaltaí Ardteiste na bliana seo chugainn.

Deir Oifigeach na Gaeilge do Aontas Daltaí Iar-Bhunscoile na hÉireann, Gráinne Ní Ailín "ní amháin go bhfuil mic léinn ag streachailt mar gheall ar easpa lóistín ach beidh daltaí na hArdteiste 2023 ag streachailt agus iadsan san iomaíocht leo ag lorg lóistín. Beidh baol i bhfad nios mó ann go mbeidh orthusan freisin a gcúrsaí a chur siar an chéad bhliain eile", a deir sí.

Tá agóid eagraithe ag Comhaltas na Mac Léinn don tseachtain seo chugainn le aird a tharraingt ar an easpa lóistín do mhic léinn i nGaillimh. Rachaidh an lucht léirsithe ón Ollscoil chomh fada leis an bhFaiche Mhór áit a bhfanfaidh siad thar oíche. Deir Comhaltas na Mac Léinn go gcaithfear aird an Rialtais a dhíriú ar an bhfadhb agus go gcaithfidh an tAire Ardoideachais Simon Harris gníomhú láithreach.