Tá taispeántas úrnua a chosain €2.9 milliún oscailte in Ionad an Bhlascaoid i gCorca Dhuibhne, Co Chiarraí.

Sa mhórthaispeántas nua, déantar stair agus oidhreacht an oileáin a cheiliúradh le léiriúcháin idirghníomhacha, iarsmaí a bhain leis an oiléan, meáin chlosamhairc agus saothair ealaíne.

Tá maoiniú €2.9 milliún curtha ar fáil don togra ag Fáilte Éireann, Oifig na nOibreacha Poiblí agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta.

Is iad an tAire Stáit Patrick O'Donovan agus íníon an scríbhneora Muiris Ó Súilleabháin - Máire Ní Shúilleabháin Uí Chíobháin - a sheol an taispeántas go hoifigúil in Ionad an Bhlascaoid inniu.

Ta suas le 20 duine fostaithe in Ionad an Bhlascaoid agus tugann breis agus 10,000 duine cuairt ar an áit gach bliain.

Mar thoradh ar an obair athchóirithe, tá súil ag Fáilte Éireann le 12,500 cuairteoir breise as seo go ceann cúig bliana, agus tá súil acu leis go dtacóidh an tIonad le breis agus 250 post sa cheantar máguaird.

Ta an tIonad áirithe mar Phointe Sár-Radhairc ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin agus taobh leis, ar bharra na haille, tá Ardán Faire a hosclaíodh in 2020.