Tháinig ardú 7.6% ar dhaonra an Stáit i gcaitheamh na sé bliana idir 2016 agus 2022, de réir réamhthorthaí ó Dhaonáireamh 2022 a d'fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh inniu.

Léiríonn na figiúirí go raibh 5,123,536 duine sa Stát ar an 3 Aibreán, oíche an Daonáirimh, ar ardú 361,671 é ó 2016.

Baineannaigh ab ea 2,593,600 acu agus fireannaigh ab ea 2,529,936 acu, ardú 7.7% agus 7.5% faoi seach ó 2016.

Seo an daonra is mó a taifeadadh ón mbliain 1841 agus is é an chéad uair ó 1851 a bhí os cionn cúig mhilliún duine ina gcónaí sa tír seo.

Lucht imirce ag fáil faoi réir don bhád bán, Corcaigh 1851 (Pic: Getty)

D'ardaigh an daonra i ngach aon chontae idir 2016 agus 2022 agus ba sa Longfort an bhí an t-ardú ba mhó, mar a bhí, 14.4%.

Ba i gCo na Mí a bhí an dara hardú ba mhó, mar a bhí, 12.9%.

Is gach cúig bliana a dhéantar an Daonáireamh go hiondúil ach cuireadh ar atráth é anuraidh mar gheall ar an bpaindéim Covid-19.

Deir an Phríomh-Oifig Staidrimh gur inimirce agus líon na mbreitheanna a bheith níos airde ná líon na mbás is siocair leis an ardú ar an daonra.

Os cionn 190,000 duine ón iasacht a tháinig chun cónaithe agus a d'fhan sa tír seo idir 2016 agus 2022, agus rugadh 171,338 duine níos mó ná mar a fuair bás idir an dá linn.

Léiríonn na réamhthorthaí freisin go raibh ardú 6% ar stoc tithíochta na tíre agus go raibh ísliú 9% ar an líon áras cónaithe a bhí folamh.

Deir an Phríomh-Oifig Staidrimh, áfach, nach gá gur léiriú cruinn ar líon na dtithe folmha sa tír na réamhthorthaí seo mar go bhfuil bealaí éagsúla ann lena gcatagóiriú.