Meastar go ndéanfaidh an Chúirt Achomharc rialú an mhí seo chugainn maidir le fianaise úr i gcás buachalla a ciontaíodh i ndúnmharú an chailín scoile Ana Kriégel i mBaile Átha Cliath ceithre bliana ó shin.

Tá an buachaill - dá ngairtear Buachaill B - ag déanamh achomhairc in aghaidh a chiontaithe agus teastaíonn uaidh fianaise úr a chur faoi bhráid na cúirte.

Maíonn dlíodóirí an bhuachalla go raibh na hagallaimh a chuir na Gardaí air in 2018 "easnamhach" agus "míchuí."

Tá an maíomh seo bunaithe ar thuairiscí ó shíceolaithe dlí-eolaíochta, a deir siad.

Dúirt Uachtarán na Cúirte Achomharc, an Breitheamh George Birmingham, áfach, gur "údar iontais" maíomh seo na ndlíodóirí agus go raibh sé "thar a bheith aisteach" ó tharla nár caitheadh aon amhras ar na hagallaimh sa triail in 2019.

Os a choinne sin, thug abhcóide an bhuachalla James Dwyer le fios go raibh cás an ionchúisimh in aghaidh a chliaint bunaithe ar an maíomh gur inis an buachaill bréaga sna hagallaimh agus gurbh iad na bréaga sin a chruthaigh, dar leis an ionchúiseamh, go raibh sé ciontach.

Dúirt an t-abhcóide go ndearna beirt shíceolaithe dlí-eolaíochta anailís ar na hagallaimh ó shin, cé nár labhair siad le Buachaill B é féin.

Dar le duine de na síceolaithe gur tháinig na Gardaí i dtír ar aois an bhuachalla a bhí trí bliana déag ag an am; gur chuir siad brú air; gur bhain siad feidhm as athrá; agus gur chuir siad comhairle gan mhaith air.

Dúirt an síceolaí eile gur cuireadh i bhfad an iomarca ceisteanna ar an mbuachaill agus go ndeachaigh cúrsaí thar a thuiscint dá bharr sin.

Thug abhcóide an ionchúisimh Brendan Grehan le fios, áfach, go seasann an Stát leis an mbeirt Ghardaí a chuir na hagallaimh ar an mbuachaill.

Dúirt sé chomh maith gur chuir an giúiré fianaise eile san áireamh seachas na hagallaimh nuair a chiontaigh siad an buachaill.

Bhí muintir an bhuachalla sa chúirt inniu ach ní raibh sé féin i láthair.

Cailleadh athair Ana Kriégel Dé Domhnaigh seo caite agus ní raibh aon duine den teaghlach sa chúirt inniu.

Bhí Ana ar iarraidh ar feadh trí lá sula bhfuarthas a corp nocht i dteach feirme tréigthe i bPáirc San Caitríona i Leamhcán ar an 17 Bealtaine 2018.

Ciontaíodh beirt bhuachaillí an bhliain dar gcionn ina dúnmharú.

Téarma saoil faoi choinneáil a gearradh ar Bhuachaill A agus rialaíodh athbhreithniú a dhéanamh ar an bpianbhreith sin tar éis dhá bhliain déag.

Cúig bliana déag faoi choinneáil a gearradh ar Bhuachaill B agus rialaíodh athbhreithniú a dhéanamh ar an téarma sin tar éis ocht mbliana.