Bíonn blas ar an mbeagán a deirtear ach as seo go ceann 3 mhí beidh blas "glas" ar an mblogam caifé a bheas ar díol i 10 shiopa caifé i gcathair na Gaillimhe faoi scéim a seoladh inniu.

Ní bheidh fáil sna caiféanna sa scéim "Usáid do Mhuga" ar dheochanna i gcupáin aon-uaire.

Mar chúiteamh air sin gheobhaidh na siopaí 1,400 cupán in aisce ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus 2GoCup. Íocfaidh custaiméirí €1 le cupán na scéime taisce a fháil ar iasacht agus aisíocfar an t-airgead nuair a thabharfar ar ais é nó nuair a mhalartófar é le cupán eile 2GoCup in aisce ag aon cheann de na 10 ngnólacht atá rannpháirteach sa scéim.

Is iad Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus 2GoCup a cheap an scéim le laghdú suntasach a dhéanamh ar líon na gcupáin caifé aon-uaire a úsáidtear sa gcathair.

Is í an chéad scéim dá leithéid ag údarás áitiúil sa tír agus tá súil ag Comhairle na Cathrach go ndéanfaidh údaráis eile aithris ar shampla na Gaillimhe.

"Déanann muid 200 milliún cupán caife a dhiúscairt i bPoblacht na hÉireann gach bliain - is ionann é sin agus 560,000 gach lá a théann chuig líonadh talún nó a dhéantar a loscadh. Tá iarmhairtí ollmhóra comhshaoil ag baint leis sin ó thaobh bruscair, dramhaíola agus aeráide de" a dúirt Tiarnan McCusker, Oifigeach Feasachta Comhshaoil leis an gComhairle.

Léiríonn suirbhé a rinne an Chomhairle le déanaí go bhfuil buan-chupán ag ceathrar as gach cúigear freagróirí ach nach n-úsáideann ach duine amháin as gach cúigear iad go rialta.

Dúirt an tAire Stáit Ossian Smyth atá freagrach as an ngeilleagar ciorclach, agus a sheol an feachtas i nGaillimh inniu, go gcreideann sé go bhfuil suim ag an phobal tabhairt faoin athrú agus buan-chupáin a úsáid. Chomh maith leis sin ba mhaith le daoine caifé níos saoire a fháil – tá sé níos costasaí caifé a fháil i gcupán aonuaire."

Chomh maith leis an 10 gcaifé a bheidh ag ligean buan-chupáin ar cíos, tá roinnt mhaith eile sa gcathair cláraithe leis an fheachtas 'Úsáid do Mhuga!' Bronnfaidh siadsan lascaine 50 cent ar chustaiméirí a thabharfaidh a gcuid buan-chupáin féin isteach as seo go ceann seachtaine.

Cuirfear cupán caifé ollmhór glas ar a dtugtar 'Muggins' in áiteanna éagsúla ar fud na Cathrach. Tá an Chomhairle ag iarraidh ar an bpobal áitiúil agus ar thurasóirí féiníní a thógáil le Muggins agus iad a fhoilsiú ar chuntais meáin shóisialta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe faoin haischlib #ÚsáidDoMhuga agus #useyourmug