Bhásaigh leanbh seacht mí dhéag d'aois tar éis do ghluaisteán é a leagan taobh amuigh dá theach cónaithe i gCo Chorcaí tráthnóna inné.

Tharla an timpiste sa chabhsa ar aghaidh an tí i dTrá Lispín, an Sciobairín, go gairid tar éis 5 a chlog inné.

Tháing na seirbhísí éigeandála chuig an láthair agus thug siad an buachaillín chuig Ospidéal Ollscoile Chorcaí, mar ar cailleadh é níos deireanaí.

Deir na Gardaí gur timpiste thragóideach a bhí ann.

Bhásaigh fear os cionn 20 bliain mar gheall ar thionóisc bhóthair i gCo na Mí aréir.

D'imigh gluaisteán an fhir den bhóthar i gCnoc Comáin, in aice Bhaile Shláine, ag thart ar 10.30 aréir.

Ní raibh aon duine eile sa charr.