37 lá atá caite anois ag lucht agóide in Inse i gCo Chiarraí agus iad ag cur bac ar oibrithe crann cumarsáide nua a chríochnú.

Cé go bhfuil cead pleanála ag an bhforbairt, deir lucht na hagóide go bhfuil an crann atá 20 méadar ar airde róchóngarach do thigh cónaithe agus ná bogfaidh siad go dtí go n-aistreofar an crann go suíomh eile.

Tá an crann cumarsáide ar shuíomh leis an gcomhlacht Eir agus é i ngiorracht 20 méadar do thigh cónaithe mhuintir Fhoghlú.

Comhairle Chontae Chiarraí a thug cead do Towercom Teo an crann a chur in áit an pholla 9 méadar a bhíodh ann. Deir muintir Fhoghlú go bhfuil sé róchóngarach dóibh.

Daoine áitiúla i mbun agóide

Tá lucht agóide ag cur bac ar oibrithe Towercom dul isteach sa suíomh agus an obair thógála a chríochnú.

Maíonn an pobal go ndeineadh botúin sa phróiseas pleanála agus táid ag éileamh ar Chomhairle Chontae Chiarraí athbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh agus ar an gcomhlacht an crann a aistriú.

Tá os cionn 6,000 duine tar éis achainí a shíniú in aghaidh na forbartha.

Deir Comhairle Chontae Chiarraí go ndeileáladh leis an gcás sa phróiseas pleanála ach go bhfuil gearánta faighte ó shin maidir le comhlíonadh coinníollacha a bhaineann leis an gcead pleanala a bronnadh.

Deir an Chomhairle go bhfuil na gearánta san á bhfiosrú.

Deir Towercom go bhfuilid ag fanacht le tuairisc ón gComhairle agus go bhfuil sé i gceist ag ionadaithe ón gcomhlacht bualadh le muinitr Fhoghlú an tseachtain seo chugainn.