Tá fáilte curtha ag eagraíochtaí iascaigh roimh scéim chúitimh d'iascairí intíre atá fógartha ag an Aire Mara, Charlie McConologue.

Dírithe ar bháid fé bhun ocht méadar déag atá an scéim nua agus í le riar ag Bord Iascaigh Mhara.

Fé Scéim na nIascairí Intíre, beidh ar chumas iascairí cúiteamh airgid d’idir €2,700 agus €4,000 a lorg.

Mar iarracht dul i ngleic leis na deacrachtaí atá cruthaithe ag imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach d’iascairí intíre atá an scéim nua seo bunaithe.

Tá sé i measc sé scéim déag - a chosnóidh €423 milliún ar fad - a mhol an Tascfhórsa d’Earnáil an Bhia Mara a bhunaigh an tAire McConologue anuraidh.

Tiocfaidh an maoiniú féin ó Scéim Leasaithe Breatimeachta an Aontais Eorpaigh.

Mar choinníoll leis an ndeontas, beidh ar iascairí páirt a ghlacadh i gcúrsaí traenála ar líne a chabhróidh leo dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le Breatimeacht agus na bealaí is éifeachtaí chun córais agus margaí nua a aithint agus a aimsiú.

Fé rialacha na scéime nua, beidh ar iascairí a chruthú go rabhadar ag iascach idir Eanáir agus Meitheamh anuraidh. Beidh orthu fianaise a sholáthar chuige sin.

I gcás na mbád atá deich méadar nó níos faide, caithfidh an logleabhar a thaispeáint go rabhadar ag iascach ar feadh 30 lá ar a laghad i gcaitheamh na tréimhse sin.

I gcás na mbád fé bhun deich méadar, caithfidh siad fianaise díolacháin luach €1,000 nó níos mó a thaispeáint.

Tá fáilte curtha ag eagraíochtaí iascaigh roimh an scéim ach deir Eddie de Mórdha ó Chumann Náisiúnta na nIascairi Intíre ná beidh deis ag iascairí áirithe - ar chuma iascairí ribe róibéis, mar shampla - leas a bhaint as an scéim toisc go dtiteann a séasúr siúd lasmuigh des na míonna measúnaithe atá ceaptha.

Cé ná fuil an scéim i bhfeidhm go fóill, deir Bord Iascaigh Mhara go mbeidh sí á hoscailt sna laethanta amach romhainn agus glacfar le hiarratais as san go mí na Márta.