Tá strufail dhubha fásta agus bainte sa tír seo - don gcéad uair riamh, meastar.

Tá an churadóireacht strufal mar chuid de thogra trialach atá ar bun le nach mór deich mbliana anois. Is fungais iad strufail go bhfuil ana-thóir agus ana-luach orthu mar oideas bídh.

Is fiú suas le €900 an cileagram strufail dhubha ar an margadh.

An tseachtain seo, tá cuid dos na strufail bainte as an dtalamh tar éis iad a bheith ag fás le deich mbliana.

Tá cúigear feirmeoirí rannpháirteach sa togra atá ar bun fé stiúir eolaithe ó Ollscoil Shruighlea in Albain.

Ar dhuine acu tá Gerry Carew, a bhfuil míle crann darach curtha aige ar a chuid talún agus na strufail ag fás ar fhréamhacha na gcrann.

Dúirt sé go bhfuil sé cinnte anois go bhfuil fás féna chuid strufal agus, ar an gcuid is lú, go mbeadh súil aige luach suas le €80,000 díobh a bhaint as a phaiste talún fé cheann bliana nó dhó.

Gerry Carew agus a chompánach tairiseach

Tar éis iad a bheith bainte, fásann na strufail thar n-ais ar na rútaí céanna gach aon bhliain. Mar gheall ar an luach atá ar na srtufail, áfach, tá na háiteanna go bhfuilid ag fás iontu á gcoimeád fé rún.

Is é an tOllamh Paul Thomas ó Ollscoil Shruighlea atá mar cheann ar an dtogra.

Dúirt sé go léiríonn an rath atá ar an dtionscadal go dtí seo gur féidir strufail a fhás in Éirinn.

Thug sé le fios go bhfuil an t-athrú aeráide ag cur isteach ar ghnó na strufal i ndeisceart na hEorpa le tamall de bhlianta, de bharr an aimsir a bheith róthirim agus róthe ansan.

Mhaígh sé go bhfuil aeráid na tíre seo ana-oiriúnach do na strufail agus go bhfuil sé ana-dhóchasach anois go bhféadfadh a thuilleadh úinéirí talún sa tír seo iad a fhás agus luach a bhaint as an margadh.