Deir an t-Iar-Uachtarán Mary Robinson go raibh uaillmhian na dtíortha ag COP26 easnamhach agus dá bhrí sin gur dócha go mairfidh gach duine faoi 60 i ndomhain nach bhfuil chomh ináitrithe agus a bhfuil ócáidí adhaimsire ann, agus gur cinnte go mairfidh daoine faoi 30 sa domhain sin.

Tháinig thar ar 200 tír ar shocrú le dul i ngleic leis an athru aeráide tar éis idirbheartaíocht a mhair coicís i nGlaschú.

Ach deir eolaithe agus lucht timpeallachta go dteastaíonn níos mó ná na beartais sa socrú chun arduithe teocha contúirteacha a sheachaint.

Chuir siad i leith thíortha saibhre freisin nach bhfuil siad ag cur an maoiniú riachtanach ar fáil do na tíortha sin atá i gcontúirt ón triomach, ó ardú na bhfarraigí, tinte agus stoirmeacha.

Dúirt Mary Robinson gur dóichí gur faoi éadóchas a d'fhág ceannairí na dtíortha beaga oileánacha COP 26 mar gur ar éigean atá siad á gcoinneáil beo.

Tá an t-iar-Uachtarán ina cathaoirleach ar The Elders agus ina iar-Ard-Choimisinéir Chearta Daonna ag na Náisiúin Aontaithe.

Dúirt sí freisin nár mhéadaigh na tiortha is airde astaíochtaí a mian i leith na n-astaíochtaí a ísiliú - na Stáit Aontaithe, An Astráil, an tSín, Meicseiceoeacó agus an Breasaíl, agus go raibh mian easnamhach freisin ó thoobh airgeadais de.

Ach dúirt Mary Robinson freisin go ndearnadh dul chun cinn sna geallúíntí a rinneadh i roinnt earnálacha: na cúnamh airgeadais do thíortha bochta, astaíochtaí meatáin a ísliú, úsáid an ghuail a bhrú síos, deireadh leis an dífhoraisiú agus úsáid ola agus gáis a laghdú.

Bhí sé suntasach, a dúirt sí, go raibh tagairt sa téacs den chéad uair deireadh a chur le húsáid bhreoslaí iontaise de réir a chéile.

Ach caithfidh rialtaisí infheistíocht a dhéanamh sa 'ghluaiseacht chuig an nglas' agus le postanna san earnáíl ghlas a dhéanamh inacmhainne.