"Glacaimid leis nár bhaineamar sprioc amach ó thaobh ár gcuid gealltanas i leith na Gaeilge," a dúirt Ard-Stiúrthóir RTÉ Dee Forbes ag éisteacht de Chomhchoiste Oireachtais na Gaeilge inniu.

Ag tabhairt freagra a bhí sí ar cheist ón Teachta Dála Catherine Connolly a d'fhiafraigh den Ard-Stiúrthóir ar ghlac sí leis gur sháraigh RTÉ an dlí i dtaca le cláir theilifíse Ghaeilge mar a mhaígh an Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill i dtuarascáil a d'fhoilsigh sé dhá bhliain ó shin.

Dúirt Catherine Connolly le Dee Forbes go raibh imeallú déanta ag RTÉ ar an nGaeilge agus nach mbaineann an eagraíocht leas mar is ceart as baill foirne atá dátheangach chun tuilleadh ábhair i nGaeilge a chraoladh.

Dúirt Niamh Ní Churnáin, Grúpcheannasaí Gaeilge RTÉ, le Catherine Connolly, áfach, go bhfuil neart craoltóirí san eagraíocht chomh maith nach bhfuil dátheangach.

Ina ainneoin sin, a dúirt an Grúpcheannasaí, táthar ag déanamh iarrachtaí móra cur leis an méid Gaeilge a chraoltar ar RTÉ.

Ní raibh aon ghlacadh ag Catherine Connolly leis an bhfreagra sin, áfach, agus dúirt sí le Niamh Ní Churnáin nach bhfuil aon rogha ag RTÉ ach cur leis an méid Gaeilge a chraoltar mar go bhfuil dualgas reachtúil ar an eagraíocht an teanga a chur chun cinn.

Roimhe sin, i ráiteas oscailte a léigh sí thar ceann RTÉ, dúirt Niamh Ní Churnáin gur "bun agus barr gach a ndéanaimid" í an Ghaeilge.

Mhaígh sí go raibh feabhas mór tagtha ar chúrsaí ó tháinig tuarascáil Rónáin Uí Dhomhnaill amach, tuarascáil a foilsíodh in 2019 ach a bhain leis an mbliain 2017.

Dhearbhaigh Niamh Ní Churnáin go bhfuil plean nua Gaeilge á réiteach ag RTÉ faoi láthair i gcomhar leis an gCoimisinéir Teanga maidir le dualgais na heagraíochta a chomhlíonadh.

Chuir Catherine Connolly a míshástacht in iúl do Dee Forbes maidir le dhá chlár teilifíse a craoladh i mBéarla le deireanaí ainneoin gur ábhair Ghaeilge a bhí i dtrácht, mar atá, clár ar Sheán Ó Riada agus clár eile ar an mBlascaod.

D'iarr an Teachta Connolly arís go mbainfeadh RTÉ gairmint as baill foirne a bhfuil Gaeilge acu.

Dúirt Niamh Ní Churnáin gur ghlac sí leis sin agus go bhfuiltear ag iarraidh é sin a dhéanamh.

Grúpcheannasaí Gaeilge RTÉ, Niamh Ní Churnáin

Mhaígh ball eile den choiste, an Teachta Éamon Ó Cuív, dá mbeadh an dlí á shárú ag aon dream eile mar atá sé á sharú ag RTÉ go ndéanfaí clár Prime Time Investigates faoi.

Bhí sé thar a bheith míshásta gur i mBéarla a rinneadh an clár teilifíse ar Sheán Ó Riada ar "d[h]uine de mhórghaiscígh na Gaeilge" é.

Mar bharr ar an donas, a dúirt sé, Béarlaíodh na hainmneacha Gaeilge a thug an Riadach ar a chuid píosaí ceoil féin.

Ghearáin Éamon Ó Cuív freisin go mbíonn fabht éigin i gcónaí sa leagan Gaeilge d'aon rud Béarla ar RTÉ - gan aon fháil ar phictiúir ardghléine do Chraobh na hÉireann, mar shampla.

D'fhreagair Niamh Ní Churnáin, áfach, go bhfuil an tseirbhís ardghléine ar fáil ach na cnaipí cearta ar an gcianrialtán a bhrú.

Pléadh pá agus gráid fhoireann RTÉ Raidió na Gaeltachta ag an éisteacht inniu freisin.

Dúirt Dee Forbes go bhfuil RTÉ ag breathnú ar rátaí pá agus ar ghráid faoi láthair agus go mbeidh tuarascáil faoin gceist réitithe faoi cheann sé mhí.

Maidir le hacmhainní RnaG, dúirt ceannaire an stáisiúin Gearóid Mac Donncha le hÉamon Ó Cuív go gcaithfear cláir a chur ar fionraí i gcaitheamh an tsamhraidh le deis a thabhairt don fhoireann dul ar saoire.

"Ag fuint de réir na mine" atá an tseirbhís, a dúirt Gearóid Mac Donncha.

D'fhiafraigh ball eile den choiste, an Seanadóir Lorraine Clifford-Lee, de Dee Forbes an bhféadfaí a chinntiú go mbeadh ábhar Gaeilge éigeantach i ngach clár a choimisiúneodh RTÉ feasta.

Bhí doicheall ar Dee Forbes roimh an moladh sin ach gheall sí don Seanadóir go ndéanfadh sí a marana air.

D'fhiafraigh an Teachta Aindrias Ó Muimhneacháin an bhféadfaí agallaimh i nGaeilge a chraoladh i dtuairiscí Béarla ar chláir nuachta Béarla.

D'fhreagair ceannasaí na seribhíse nuachta Gaeilge Joe Reddington nach bhfuil aon drogall roimh a leithéid. Níl ann ach nach bhfuil an nós ann, a dúirt sé.

Mhol an Seanadóir Barry Ward fógraí i nGaeilge a chur amach ar RTÉ.

Dúirt an tArd-Stiúrthóir, ámh, gurb é an comhlacht atá ag reic pé rud atá i gceist a roghnaíonn teanga an fhógra.