Tá fear a raibh Covid-19 air, a d'fhág Otharlann Leitir Ceanainn in éadan chomhairle na ndochtúirí, tar éis bháis.

Fuair an fear bás in Otharlann Ollscoile Leitir Ceanainn inné i ndiaidh dó filleadh ar an ospidéal.

Scaipeadh físeán go forleathan ar na meáin shóisialta seachtain ó shin den fhear 75 bliain d'aois á shíniú féin amach as an otharlann, agus duine nár d'fhoireann leighis na hotharlainne é, á spreagadh leis an áit a fhágáil. D'impigh dochtúirí air gan imeacht nó go mbeadh sé ag cur a shaoil i gcontúírt.

D'fhág sé an otharlann ach d'fhill sé roinnt laetha níos déanaí agus droch bhail air, agus cuireadh ar inneall aerálaithe é le cuidiú leis analú.

Dúirt an Grúpa Ospidéil Saolta atá i gceannas ar Otharlann Leitir Ceanainn nach bhféadfadh siad trácht ar chásanna ar leith.

Ach dúirt siad i ráiteas roimhe seo go raibh imní mhór orthu faoi roinnt eachtraí ag dhá oispidéal éagsúla, áit a ndearna grúpaí daoine iarracht bréageolas maidir le Covid-19 a scaipeadh. Dúirt Saolta gur cúis mhór imní dóibh an tionchar a bhí ag iompar an ghrúpa ar othair agus ar fhoireann na n-ospidéal.

"Tá an scaipeadh d'aonghnó seo de bhréageolas agus de chaint faoi bhaill foirne ar leith - a bhíonn clúmhillteach ar uaireanta - chomh maith le craoladh na bhfíseán seo ar na meáin shóisialta ag cur go mór leis an ualach atá ar fhoireann sláinte na n-ospidéal."

"Cé go ndéanann Saolta a ndícheall cuairteanna ar othair a éascú nuair is féidir é, cuireann eachtraí mar seo as go mór don chúram chliniciúil agus goilleann sé ar an fhoireann."