Deir Iascach Intíre Éireann go raibh meadú ar iascaireacht mhídhleathach sa tír seo le linn srianta Covid-19.

Tá an ghníomhaireacht Stáit freagrach as stoic éisc agus acmhainní na n-uiscebhealaí intíre a chosaint agus a chaomhnú.

Agus iarrachtaí á ndéanamh acu le smacht a chur ar iascaireacht mhídhleathach, tá an ghníomhaireacht tar éis dul i muinín na teichneolaíochta nua-aimseartha.

Deir Iascach Intíre Éireann go bhfuil leas á bhaint níos mince acu as dróin chun súil níos géire a choimeád ar aibhneacha agus uiscebhealaí na tíre.

Tá oifigigh oilte chun na dróin a chur ag obair agus iad amuigh ar patról.

Deir duine acu, Seán Ó Cionnaith, gur an-chúnamh is ea na dróin:

"Tá na dróin in ann eitilt thar abhainn in achar beag ama, rud a d'fheádfadh cúpla uair a chloig a thógaint orainne ag siúl.

"Chomh maith leis sin, táimid tar éís teacht ar níos mó trealamh mídhleathach de bharr na ndrón."

Deir an Cigire Iascaireachta Barry Kelly gur ghabh oifigigh nach mór 1,300 gléas mídhleathach anuraidh i gcomparáid le 788 an bhliain roimhe sin.

Chomh maith leis sin, cuireadh 119 cás dlí sa siúl in 2020 i gcomórtas le 67 in 2019.

Le cabhair an trealaimh nua-aimseartha, a deir an Ceallach, beidh an ghníomhaireacht ag coimeád súil níos géire agus níos minice anois ar níos mó uiscebhealaí.