Chuaigh ceannairí eaglasta ar cuairt inniu chuig daoine i gCo Dhún na nGall ar tógadh a dtithe le brící lochtacha míoca le go bhfeicfidís lena súile cinn féin cúinsí maireachtála an dreama atá thíos leis.

Dar leis an triúracht - Easpag Ráth Bhoth Alan Mac Eochagáin, Easpag Eaglais na hÉireann i nDoire an tUrramach Andrew Forster agus an tAthair Michael Canny ar son Easpag Dhoire Donal McKeown - go gcaithfidh an Rialtas cúiteamh iomlán 100% a chur ar fáil do na teaghlaigh ar fad atá ag fulaingt de bharr na faidhbe seo.

Mhaígh siad nach brící agus moirtéal amháin atá i gceist anseo ach teaghlaigh chomh maith.

Tháinig siad le chéile ag ceann de na tithe míoca i mBun na hAbhann in Inis Eoghain, mar ar scrúdaigh siad an damáiste a rinneadh do theaghais mhuintir O'Donnell - Stephen, Lynette agus a dtriúr páistí.

Bhí ar an teaghlach imeacht as an teach trí mhí ó shin ar eagla go dtitfeadh sé anuas orthu.

"Tá muid ag amharc ar an teach seo agus ar na tithe eile thart fán áit atá ag titim as a chéile . Tá teaghlach anseo nach dtig leo fanacht sa teach - teach iontach a bhí acu. Tá ár gcroí istigh sna daoine sin agus caithfidh muid tacú leo," a dúirt an tEaspag Alan Mac Eochagáin.

"Is léir nach bhfuil locht ar bith ar na daoine seo de dheasca an rud atá ag dul ar aghaidh agus caithfidh an Rialtas cúiteamh 100% a thabhairt dóibh," ar sé.

Teach mhuintir Uí Dhónaill - scoilte agus tréigthe

Chuaigh toscaireacht na cléire ar aghaidh chuig teach eile i mBun Cranncha atá leagtha agus le tógáil arís agus ina dhiaidh sin chuig teach pinsinéara i Leitir Ceanainn.

Tá an Grúpa Gnímh Míoca i gCo Dhún na nGall, Sligeach agus Maigh Eo lena gcuid moltaí deireanacha a chur os comhair an Rialtais i bplépháipéar amárach.