Tá mic léinn tríú leibhéal i Luimneach ag fanacht in óstáin mar nach féidir leo cóiríocht chuí a fháil sa chathair.

De réir socraithe atá déanta idir Choláiste Mhuire gan Smál agus lucht óstaíochta i Luimneach, tá na scoláirí ag íoc suas le €390 gach seachtain ar lóistín cúig oíche i gceann de thrí óstán sa chathair.

Tagann siad chuig na hóstáin san oíche Dé Domhnaigh agus imíonn siad astu ar maidin Dé hAoine.

Tá socrú den sórt céanna déanta ag an gcoláiste oiliúna múinteoirí le hóstán i nDurlas, Co Thiobraid Árann, mar a bhfuil campas níos lú acu ar an taobh thoir den tSiúir.

Dúirt bainisteoir lóistín an choláiste John Randles nach é seo an réiteach is fearr ach nach bhfuil aon rogha eile ann.

Thug sé le fios go bhfuil cóiríocht chuí do mhic léinn i Luimneach níos gainne i mbliana ná riamh.

Tá dhá chúis leis seo, dar leis.

Mar gheall go raibh mic léinn ag staidéar ón mbaile le bliain go leith, a dúirt sé, b'éigean do thiarnaí talún árais chónaithe a ligean ar cíos fadtréimhseach do dhaoine eile.

Chomh maith leis sin, a dúirt John Randles, níl daoine ag cur seomraí ina dtithe féin ar fáil do scoláirí mar a bhíodh de bharr imní faoi leathadh Covid-19.

Dúirt Róisín Burke ó Aontas na Mac Léinn i gColáiste Mhuire gan Smál cé go bhfuil daoine buíoch as an lóistín atá na hóstáin a chur ar fáil dóibh go gcaithfear tuilleadh saináras cónaithe a thógáil le haghaidh scoláirí tríú leibhéal.