"Ba ag John Hume a bhí an aigne ghlinn, ach ba ag a bhean chéile Pat a bhí an ghlaineacht croí a stiúraigh é ar bhóthar na síochána agus a d'aimsigh réiteach ar fhadhbanna."

Sin mar a chuir an tAthair Paul Farren síos ar Pat Hume, bean chéile iarcheannaire an SDLP, ag a hAifreann éagnairce in Ardeaglais Naomh Eoghan i nDoire ar maidin.

Bhí sí tiomanta don fhírinne agus don cheartas, dúirt an tAthair Farren.

Dúirt an t-iarAire Talmhaíochta sa Tuaisceart Bríd Rodgers ón SDLP gurbh í Pat Hume súil agus cluasa a fir chéile le linn an phróisis síochána:

"Bhí sí cneasta, cinealta. Bhí clú agus cáil ar John ... ach polaiteoir a bhí inti ar dhóigh. Bhí sí iontach cliste. Thuig sí achan rud a bhí ag dul ar aghaidh ar an talamh.

"Bhí John ar shiúl cuid mhór ach ba í Pat na súile agus na cluasa bhí aige nuair a bhí sé ar shiúl. Bhí muinín aige aisti agus as a tuiscint ar dhaoine agus ar pholaiteoirí.

"Bhí muinín aici ann, fiú nuair a bhí daoine eile ag cailleadh muiníne ann, ach thuig sí an fhís a bhí ag John."

An tUachtarán Michael D Higgins ag sochraid Pat Hume

Is cuimhin le cuid de mhuintir Dhoire an drochíde a tugadh do theaghlach Hume sa chathair. Ina measc siúd, Leon Ó Concheanainn, a bhí ina chónaí sa tsráid chéanna leo i bparóiste Naomh Eoghan:

"Bean mhór áitiúil a bhí inti, múinteoir scoile i gClochar na Trócaire anseo. Tchífeá i gcónaí le chéile iad ... . Ní raibh siad i bhfad uainne.

"Nuair a bhí na Trioblóidí ag dul ar aghaidh, fuair siad drocham an t-am sin. Daoine ag bualadh an dorais agus rudaí den tsaghas sin ag an am."

Fuair Pat Hume bás Déardaoin seo caite in aois a trí bliana agus ceithre scór. Bhí sí tinn ar feadh tamaill ghairid roimhe sin. Cailleadh a fear céile i mí Lúnasa anuraidh.

I measc a raibh i láthair ag Aifreann na sochraide bhí an tUachtarán Michael D Higgins, iarchomhghleacaithe ón SDLP, agus iarcheannairí polaitiúla mar David Trimble agus a bhean Daphne ar oibrigh Pat Hume i gcomhar léi i ngnóthaí athmhuintearais i ndiaidh Chomhaontú Aoine an Chéasta.