Is féidir pacáistiú plaisteach de gach saghas a chur in araidí athchúrsála feasta, ábhar bog ina measc, a dúirt an tAire Stáit sa Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide Ossian Smyth ón gComhaontas Glas.

Go dtí seo, is ábhar crua, cosúil le buidéil phlaisteacha, a ceadaíodh in araidí athchúrsála.

D'fhógair Ossian Smyth gur mar gheall ar fhoráis teicneolaíochta atá ábhar bog in-athchúrsáilte in Éirinn anois.

Faoi láthair, a dúirt sé, ní dhéantar athchúrsáil ach ar an tríú cuid de phacáistiú plaisteach sa tír seo.

Thug sé le fios go bhfuil sé mar aidhm an méid seo a ardú go dtí 50% faoin mbliain 2025 agus 55% faoi 2030.

Céim i dtreo na sprice sin is ea an dea-scéal a fógaíodh inniu, a dúirt sé.

Roimhe seo, ní bhítí in ann ábhar bog a scaradh ó ábhar crua in ionaid athchúrsála dramhaíola ach tá an áis sin ann anois a bhuíochas ar an teicneolaíocht úr.

Sa chás nach bhféadfar aon ábhar bog a athchúrsáil, cibé ar bith cén fáth, bainfear leas as mar bhreosla d'áitheanna stroighne.

Ní mór do dhaoine a chinntiú go bhfuil an t-ábhar a chuireann siad in araidí glan agus tirim.