Tá tairiscint phoiblí déanta ag Conradh na Gaeilge gan glacadh le suim os cionn €40,000 ó Fhoras na Gaeilge ionas gur féidir leis an Fhoras an t-airgead sin a chur ar fáil do ghrúpaí beaga pobail Gaeilge.

Tá na grúpaí seo - os cionn 30 acu - le maoiniú ag Foras na Gaeilge faoin Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge, scéim nua atá ag teacht in áit na Scéime Pobal Gaeilge.

Bhain conspóid leis an mhaoiniú don scéim nua ó d'fhógair Foras na Gaeilge go raibh €47,000 sa bhliain le cur ar fáil do gach aon cheann de na grúpaí pobail.

Creideann Foras na Gaeilge gur féidir leis na grúpaí pobail duine a fhostú go lánaimseartha leis an mhéid sin.

Creideann na grúpaí pobail féin, áfach, gur €55,000 ar a laghad atá de dhíth.

I litir oscailte a chuir Conradh na Gaeilge chuig Foras na Gaeilge, thairg an Conradh €41,623 as an mhaoiniú bliantúil a fhaigheann siad féin ón Fhoras a dhiúltú le go dtabharfaí é do na grúpaí pobail.

Dúirt Ard-Rúnaí an Chonartha Julian de Spáinn le Nuacht RTÉ/TG4 inniu gur "tairiscint mhacánta atá déanta againn do bhord Fhoras na Gaeilge agus tá súil againn go nglacfar léi.

"Tá cuid de na grúpaí ag líonadh na bhfoirmeacha don scéim nua faoi láthair agus ní chlúdódh an maoiniú €47,000 atá luaite leis fiú tuarastal an oifigigh reatha.

"Ní bheidh airgead acu do chlár oibre nó le billí a íoc. Chabhródh maoiniú Chonradh na Gaeilge leo ach b’fhearr go gcuirfeadh an Foras an €55,000 iomlán a d’éiligh na grúpaí ar fáil.

Tá Julian de Spáinn ag achainí ar chathaoirleach Fhoras na Gaeilge Regina Uí Chollatáin an tairiscint a chur os comhair cruinnithe a bheas ag an bhord amárach.