Tá diúilicín ón Úcráin aimsithe ag eolaithe sa tSionainn. Is speicis Ionrach sa tír seo é. Deir na heolaithe go bhfuil baol ann anois go scaipfidh an duilicín - ar a dtugar Quagga - agus go ndéanfaidh an speicis an-díobháil do chursaí éiceolaíochta agus comhshaoil sa tSionainn.

I dtús an tsamhraidh a aimsíodh an diúilicín Quagga den chéad uair i Loch Rí. Ba ghrúpa taighdeoirí ó Choláiste Ollscoile Bhaile Atha Cliath a tháinig air.

Tá taighde déanta chomh maith anois ar Loch Deirgeirt, atá níos faide ó dheas ar chúrsa na Sionainne, agus tá an diúilicín faighte ansin chomh maith agus sna huiscí idir an dá loch.

Dúirt an Dr. Dan Minchin ó ghrúpa eolaithe Loch Deirgeirt gur cosúil go dtáinig an diúlicín nó a síol go hÉirinn mar phaisinéir ar bord loinge nó báid nó in uisce a bhí á iompar ag báid ó Oirthear na hEorpa.

Thug sé le fios gur ón Úcráin, ón Muir Chaisp nó ón Muir Dhubh a tháinig an diúilicín Quagga ar dtús.

"Déanfaidh an diúilicín seo an-dochar do chursaí éiceolaíochta sa tSionainn agus chuirfeadh sé as do stádas comhshaoil na Sionainne má scaipeann sé go forleathan", a dúirt sé.

Déanann an diúilicín Quagga an t-uisce a scagadh i bhfad níos tapúla ná na diúilciní dúchasacha. Síolraíonn siad go gasta agus bheadh na diúiliciní dúchasacha agus na héisc fé mhí bhuntáiste dá bharr ó thaobh an tsoláthair bhia de. Chomh maith leis sin cuireann siad bac i bpíopaí i gcóras uisce agus ar innealra báid.

Sna Stáit Aontaithe, áit a bhfuil an diúilicín faighte chomh maith, tá iarractaí costasacha ar bun féachaint le hé a choinneáil faoi smacht. Ina measc, tá bac ar bháid a iompar ó uiscebhealach amháin go ceann eile sna háiteanna a bhfuil an diúilicín Quagga faighte.

Dúirt an Dr. Dan Minchin gur anois, agus an duilicín in Éirinn, go bhfuil an-seans ann go scaipfidh sé agus go mbeidh an díobháil a dhéanfaidh sé le feiceáil sna blianta amach romhainn.

Tá achainí á dhéanamh ar an bpobal na hudaráis a chur ar an eolas sa gcás go bhfeiceann siad Quagga. Tá iarrtha orthu freisin báid agus trealamh a sciúradh má tá siad ag athrú ó uiscebhealach amháin go ceann eile.