I gCúirt Choiriúil Chuarda na Gaillimhe inniu, cuireadh siar go dtí mí na Samhna éisteacht pianbhreithe i gcás fir a phléadáil ciontach sna céadta míle íomhá de mhí-úsáid gnéis ar leanaí a bheith ina sheilbh aige.

Dúradh sa chúirt gur tháinig Garda ar John Healy, 48 bliain d'aois, agus é ag breathnú ar íomhánna ar a ríomhaire i gcarrchlós óstáin.

Is athair triúr cailíní é John Healy arb as an Ghort Rua, Cor an Dola, i gCo na Gaillimhe dó.

Phléadáil sé ciontach i mí na Bealtaine 2019 sna híomhánna a bheith ina sheilbh aige.

Sa chúirt inniu, thug an Sáirsint Aidan Quinn fianaise go raibh sé ar dualgas i mBaile Chláir i nDeireadh Fómhair 2014 nuair a thug sé faoi deara fear ina shuí i gcarr ag amharc ar ríomhaire.

Nuair a theann an Sáirsint Quinn isteach le doras an tiománaí, chonaic sé go raibh fear ag amharc ar íomhánna glinne de mhí-úsáid gnéis ar leanaí.

Ghabh sé an fear agus nuair a rinneadh anailís ar a ríomhaire, a dúradh sa chúirt, dearbhaíodh go raibh 300,000 íomhá air.

In anailís bhreise a rinneadh ar 1% de na híomhánna, deimhníodh gur bhain 85% acu le mí-úsáid leanaí.

Dúirt an Sáirsint Quinn gur bhain na na híomhánna "leis an chineál is tromchúisí."

D'admhaigh John Healy do na Gardaí go raibh sé ag baint úsáid as íomhánna den chineál seo ó 2008.

Bhí cáilíocht i dteicneolaíocht na faisnéise aige agus bhí sé ag obair mar riarthóir ar chóras ríomhaireachta i gcoláiste tríú leibhéal.

Dúirt a abhcóide Bernard Madden gur chuir an tuairisciú sna meáin ó gabhadh é seacht mbliana ó shin strus as cuimse ar bhean chéile agus ar chlann John Healy.

Tá a shaol pósta agus teaghlaigh tite as a chéile, a dúirt Bernard Madden.

Dúradh chomh maith go ndúirt John Healy leis na Gardaí go ndearnadh ionsaithe gnéis air féin ina óige agus go bhfuil gearán foirmiúil déanta aige faoi sin.

Dúirt an Breitheamh Rory McCabe nach bhfuil a leithéid de rud ann agus coir gan íospartach i gcás mar seo agus gurb iad na leanaí sna físeáin agus sna híomhánna atá thíos leis.

Chaithfeadh sé "cúlra casta" John Healy agus a phléadáil luath a chur sa chuntas, a dúirt sé, chomh maith le tuairim na Seirbhíse Promhaidh gur beag seans go ndéanfadh John Healy cionta den sórt seo arís.

Dúirt an Breitheamh go ndéanfadh sé dearbhú ar struchtúr na pianbhreithe i mí na Samhna nuair a bheadh seans ag an tSeirbhís Promhaidh tuairisc eile a réiteach ar John Healy.