Tá áitritheoirí nua ag cur fúthu ar thailte Áras an Uachtaráin i bPáirc an Fhionnuisce.

Tá dhá chapaillín de mhianach Chonamara as graífheirm Mhainistir na Coille Móire leis an samhradh a chaitheamh i bPáirc an Fhionnuisce ar féarach.

Tá cáil ar fud an domhain ar chapaillíní Chonamara faoi chomh lúfar agus chomh lách is atá siad.

Tá cúig láir, ceithre shearrach agus dhá láireog i ngraí na Coille Móire.

Tá an tírdhreach aoibhinn fágtha ina ndiaidh ag láir ar a dtugtar Snowy agus searrach óg, agus a mbealach déanta acu go tírdhreach chomh hálainn céanna i bPáirc an Fhionnuisce, mar a gcaithfidh siad an samhradh.

Mar chuid de chomhpháirtíocht le bainistiú a dhéanamh ar bhithéagsúlacht na páirce atá na capaillíní á gcur go hÁras an Uachtaráin agus inniu chuir an tUachtarán é féin, Micheal D Higgins, fáilte roimh Snowy agus roimh an mbromach.

Aimhirgín an t-ainm a bhaist an tUachtarán ar an mbromach.

Beidh na capaillíní ag súil go mór le teacht abhaile tar éis a gcuid laethanta saoire i mBaile Átha Cliath ach ní bheidh sé chomh ciúin agus a bhí sé nuair a d'fhág siad.

Leathmhilliún duine a thugann cuairt ar Mhainistir na Cóille Móire in aghaidh na bliana agus Dé hAoine seo chugainn, osclófar na geataí arís tar éis dóibh a bheith dúnta le hocht mí.