Ghlac breis is 4,000 duine páirt i mórshiúl poiblí i mBun Cranncha i gContae Dhún na nGall inniu mar agóid in aghaidh scéim cúitimh an Rialtais do bhrící lochtacha a bhfuil míoca iontu. Deir an lucht eagraithe nach leor an scéim ina bhfuil dualgas ar an Rialtas 90% den chostas athchóirithe a íoc, mar go firínneach deir siad go bhfuil costas i bhfad níos mó ná 10% ar an úinéir tí.

Meascán de ghrúpaí in Inis Eoghain a d'eagraigh agóid an lae inniu. Dúirt duine de ionadaithe ó Ghrúpa Gnímh Míoca i nDún na nGall, Eileen Doherty leis an slua nach bhfuil comparáid dá laghad idir an scéim cúitimh do úinéirí tí a raibh pirít ina dtithe i gCúige Laighean a fuair cúiteamh iomlán ón Rialtas agus an scéim atá ann do MICA.

Tugadh le fios ón ardán go bhfuiltear ag caitheamh le muintir Dhún na nGall mar shaoránaigh den dara grád.

Tá agóidí eile ar bun chomh maith inniu i Leitir Ceanainn i nDún na nGall agus i mBéal an Átha i gContae Mhaigh Eo.

Léigh Charlotte Farren, a bhfuir a hathair agus feachtasóir frith-mhíoca, Paddy, bás i 2019, dán faoin fhadhb.

Ceoladh leagan úrnua den amhrán cáiliúil ''The Homes of Donegal'', agus tugadh buíochas d'imircigh an chontae a bhfuil tacaíocht léirithe acu ó thar lear.

Rinneadh cáineadh láidir ar an gcomhlacht tógála Cassidy Brothers. Cuireadh ina leith gurb iadsan a sholáthraigh na bloic lochtacha do chuid mhaith de na tithe. Tá seo séanta go láidir ag an gcomhlacht gach uair.

Chuir úinéir tí amháin agus duine den lucht eagraithe, Paddy Diver i leith an chomhlachta inniu go bhfuil siadsan ag baint buntáiste as scéim cúitimh an rialtais, mar go bhfuil an comhlacht ag cur ábhar ar fáil do scéimeanna tithíochta de chuid na comhairle contae.

Mháirseáil an slua mór ó imeall na trá ar an bhaile tríd an phríomhshráid. Léirsigh cupla céad duine don chúis chéanna i Leitir Ceanainn.

Dúirt Eileen Doherty go bhfuil sé in am ag an Taoiseach, Micheál Martin teacht ar cuairt go Dún na nGall leis an fhadhb a fheiceáil é féin, gurb é an t-aon ionadaí poiblí é nach bhfuil tagtha ar cuairt faoin fhadhb.

Iarradh ar an Teacha Dála Charlie McConalogue,FF, as Inis Eoghain cabhrú lena chomharsana agus "a oidhreacht/lorg a fhágáil'.

Deir an lucht eagraithe nach bhfuil san agóid inniu ach tús agus más gá go dtabharfaidh siad a gcuid léiristhe go Baile Átha Cliath muna bhfaigheann siad sásamh nó cúiteamh 100%.

I mBéal an Átha thug an lucht agóidíochta faoi shráideanna agus bóithre an bhaile chun a míshástacht a chur in iúl.

Tá úinéirí tí i mBéal an Átha a bhfuil fadhbanna acu le bricí lochtacha chomh maith ag iarraidh go gcuirfeadh an Rialtas 100% maoiniú ar fáil dóibh chun a dtithe a thógáil arís.

Chuir an Rialtas tús le Scéim na mBricí Lochtacha anuraidh ach deir úinéirí tí nach bhfuil an Scéim ag feidhmiú mar is ceart agus go bhfuil na húinéirí thíos leis da bharr.

Deir an Roinn Tithíochta atá i bhfeidhm ar an scéim go bhfuil siad ar an eolas faoi na fadhbanna atá ardaithe ag na grúpaí i Maigh Eo agus i nDún na nGall ach go bhfuil sé ró-luath athbhreithniú a dhéanamh ar an scéim ag an staid seo.

Dúirt an Teachta Dála Dara Calleary FF go bhfuil sé fhéin agus baill eile den Oireachtas i gContae Mhaigh Eo le bualadh leis an Aire Tithíochta Darragh O' Brien Déardaoin chun an t-ábhar a phlé.